Konservative og Egedal (Forside)

Aktuelle konservative synspunkter.

Konservative har fokus på det stigende antal ældre

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem

I det nye kommunale budget er alle tanker om nedskæringer på ældreområdet med rette blevet afvist.

Som vort aktive Seniorråd har påpeget, så er der med det hastigt stigende antal ældre tværtimod behov for en øget kommunal omsorg og plejeindsats i de kommende år, hvilket befolkningsprognosen tydeligt indikerer. Vi er helt enige med Seniorrådet.

Fra 2017 til 2021 vil aldersklassen 75-84 årige nemlig vokse med næsten 40% fra 2.426 til 3.384 personer og antallet af 85+ årige ventes at ville stige med ikke mindre end 55%.

Egedal har i dag 194 plejeboliger, som alle er i brug. Men med den ovennævnte alders udvikling vil der i sagens natur snart være brug for flere plejeboliger, så kommunen kan overholde plejeboliggarantien overfor sine borgere.

Dette er social- og sundhedsforvaltningen naturligvis opmærksom på, og planer for en udbygning er derfor også i støbeskeen. Det er et område, vi konservative betragter som særdeles vigtigt og vil følge tæt. Svækkede og plejekrævende medborgere skal hjælpes og ikke figurere på en venteliste i længere tid.

Heldigvis er mange ældre borgere i Egedal både friske og rørige. Som led i en god, forebyggende social- og sundhedspolitik lægger vi vægt på, at kommunens mange seniorer kan mødes og være sammen til forskellige aktiviteter. Det giver livskvalitet, glæde og udbytte!

Det var derfor ren galimatias, vel baseret på uvidenhed, da det i sommer blev foreslået at sælge Græ-stedgård, som er en populær forsamlingsgård, der alle ugens dage ikke mindst bliver benyttet af kommunes ældre borgere til utallige gode formål.  Forslaget blev politisk pure afvist, og i stedet indeholder budgettet for næste år penge til en kærkommen renovering af gårdens køkken.

 

Lidt om budgettet…

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget,      medlem af Social- og Sundhedsudvalget 

 Onsdag den 11. oktober vedtog det nuværende byråd det sidste budget i denne periode. Budgettet for 2018 og de kommende år. Der har været forhandlet i god ro og orden, og dejligt at det bliver et enigt byråd der har skrevet under.

Da Jens Jørgen netop var død som forhandlingerne skulle til at starte, og uden vi havde en ny spidskandidat, var aftalen, at Niels skulle føre forhandlinger for de konservative ved årets budget.

Det har Niels gjort rigtig godt fra start, og derfor var der ingen grund til at ændre på det, efter vi fik en ny spidskandidat. Niels og jeg har holdt en tæt kontakt, og Niels har været god til at informere både byrødder, bestyrelse, og som vi havde aftalt, også vores kandidater. Jeg finder det rigtig vigtigt i et valgår, at også vores kandidater er med på budgetforhandlingerne, for det er måske nogle af dem, der skal føre budgettet til dørs efter 1. januar.

Som formand for Kultur-og erhvervsudvalget er jeg særlig glad for at der er blevet sat 1 mio. kr. af til erhvervslivet. Jeg har haft mange dialogmøder med begge erhvervsforeninger, og begge foreninger har meget længe haft ønske om bedre forhold for erhvervslivet, blandt andet nedsættelse af den ekstra skat som dækningsafgiften er. Der har i år været forslag om at bruge pengene på erhvervslivet, i stedet for blot at undlade at opkræve dem.

Personligt synes jeg, det er en god løsning. Vi konservative vil gerne have gode forhold for vores erhvervsliv, så de kan vækste til glæde for os alle sammen. På denne måde får de mulighed for at være i tættere dialog om hvordan vi sammen gør det bedst.

Jer er også glad for at se, vi nu endelig kan gå i gang med en børneinstitution i Smørum. Den blev af blandt andre Jens Jørgen bragt op længe inden valget i 2013. Behovet er ikke blevet mindre siden da, og institutionsbygningerne i netop dette område er heller ikke blevet bedre i de år, der er gået. Desuden udbygges der også i Smørum.

Allerede inden budgetforhandlingerne gik i gang, blev besparelsesforslaget om helt at nedlægge dagplejen heldigvis taget ud af forhandlingerne. Vi nedlagde sidste år den selvstændige ledelse i dagplejen, jeg vil håbe vi konservative også fremover følger dagplejen tæt.

Netop i disse år med flere sensitive børn og flere børn der får diagnoser, kan det være en meget god idé at indtænke dagplejen, så der kommer mere ro på dagligdagen for de små poder, der skal passes. De er ofte i mange timer i pasningsordninger, mens mor og far pendler ud af kommunen for at passe deres arbejde. Roen kommer forhåbentlig til at brede sig lidt med de 7,5 mio. kr., der er afsat til flere hænder i institutionerne i kommunen. Vores dygtige medarbejdere i vuggestuer og børnehaver har længe løbet alt, alt for stærkt. Det har vi ikke kunnet være bekendt.

Det er alt i alt et budget, der har givet plads til de kerneværdier, som vi konservative taler om, der SKAL være råd til. Det er glædeligt.

På socialområdet er der blevet plads til et klubtilbud for de udviklingshæmmede, det er noget de har ønsket sig, og jeg synes det er dejligt, at der har været ”råd” til også at prioritere netop de borgere. Jeg ved, det allerede har vakt glæde.

Vi får flere og flere børn og unge med udfordringer som bl.a. ADHD og autisme. Derfor er det også dejligt, at vi opretter et dagbehandlings-/skoletilbud til dem. Det er så vigtigt, at børn er tæt på hjemmet – også efter skole, så de kan være i deres nærområde.

Der blev også til cykelstier. De er vigtige – ikke kun for vores børn, men borgerne i alle aldre. Dejligt er det, at der bliver cykelsti på Krogholmvej i 2018 og desuden 2 mio. til trafiksikkerhed i det hele taget i de kommende to år. Vi skal kigge på, hvor vi kan gøre noget.

Naturligvis var der ikke blevet plads til alle vores konservative ønsker. Men jeg synes godt, vi kan være glade og tilfredse – for nu. For det betyder ikke, at vi nu læner os tilbage. Der er rigeligt at tage fat på fremadrettet!

 

 

Charlotte Haagendrup ny konservativ spidskandidat.

Den Konservative Vælgerforening i Egedal holdt mandag aften ekstraordinær general-forsamling for at vælge en ny spidskandidat efter Jens Jørgen Nygaards alt for tidlige død.

Det var et velbesøgt arrangement for 43 af foreningens medlemmer.  De fremmødte fik en meget fin præsentation af hver af de to opstillede kandidater til valg som ny spidskandidat for Konservative, henholdsvis de to nuværende byrådsmedlemmer Charlotte Haagendrup og Niels Lindhardt Johansen.

Præsentationerne tegnede billeder af to særdeles kompetente og ikke mindst aktive personligheder – ikke blot i politik men også på mange andre områder både lokalt og generelt.  Der blev talt om visioner for Egedal med fokus på kerneværdierne, børnene, de unge og de ældre såvel som på en grøn kommune og gode forhold for erhvervslivet, så resultaterne af de forskellige bruger- og borgerundersøgelser fremover kan blive langt bedre.

Begge kandidater understregede også, at samarbejde var vigtigt, der var brug for et velfungerende holdarbejde for at opfylde ønsket om et godt valgresultat den 21. november, og de glædede sig til fortsat internt at samarbejde uanset resultatet af kandidatvalget.

Det blev ligeledes understreget, at når valget den 21. november var overstået, så handlede det tilsvarende også om et godt samarbejde i Byrådet med de øvrige partier til gavn for borgerne og kommunen.

Ved den opfølgende afstemning blev Charlotte Haagendrup valgt med 22 stemmer, mens Niels Lindhardt Johansen fik 19 stemmer.  Den oprindelige opstillingsliste blev desuden suppleret med endnu en kandidat, Allan Vendelbo, der tidligere har været kommunaldirektør i Stenløse.

 

Konservative er med i budgetaftalefter omkring 20 timers forhandlinger over den sidste måned er der indgået en aftale om Egedals budget for 2018. Den konservative forhandler Niels Lindhardt Johansen udtrykker stor tilfredshed med , at alle de politiske partier i byrådet er med i … Continue reading
Nye tal: Egedal er blevet bedre til flygtninge – og dårligere til arbejdsløseUdvalgsformand er samlet set tilfreds med nye nøgletal fra DA Der er både ris og ros til Egedal Kommune at spore i nogle nye nøgletal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop har offentliggjort. De viser, at kommunen er blevet dårligere til … Continue reading
Tilliden skal tilbage i Egedal!Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport … Continue reading
Der er behov for nye tider i EgedalAf Lars Falk Hansen, Konservative Egedal, Stenlillevej 77, 3660 Stenløse Først var der undersøgelsen fra Dansk Industri om erhvervsklimaet i landets kommuner. Egedal Kommune scorede bundkarakter som nummer 92 ud af 98 kommuner. Så kom undersøgelsen fra Dansk Byggeri om … Continue reading
God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Continue reading

 

Comments are closed.