Konservative og Egedal (Forside)

VELBESØGT GENERALFORSAMLING I VÆLGERFORENINGEN
MED KLARE POLITISKE UDMELDINGER

– Når vi ved budgetvedtagelsen for 2016 var tvunget til at spare på velfærdsmæssige kerneydelser som ældre-omsorg, skoler og sundhed, er De Konservative klart imod, at byrådet bagefter blot giver los for ekstrabevillinger og eventuelle budgetoverskridelser.

Det var den klare udmelding i 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaards politiske beretning på Egedals Konservative Vælgerforenings Generalforsamling i Kulturhuset i Stenløse tirsdag den 26. januar, og han fortsatte:
– Når der skal spares, bør velfærdsmæssige kerneydelser, som virkelig betyder noget for børnene, de ældre og familierne prioriteres. Finder man ekstra penge i kommunens budget, skal de komme dém til gode, der er hårdest ramt af besparelserne og ikke brændes af på nye prestigeprojekter og øget administration. Vi satser fortsat på et godt samarbejde i Byrådet partierne imellem, men der skal være rimelighed i tingene og respekt for borgernes primære behov. Det gælder ikke mindst i den aktuelle situation, hvor flygtningestrømmen sætter kommunernes økonomi under ekstraordinært hårdt pres.

Også Vælgerforeningens formand Eva Møller lagde i sin beretning tilsvarende vægt på en klar konservativ profil. De Konservative i Egedal, som stemmemæssigt er det næststørste politiske parti i kommunen, vil således fremover arbejde målrettet på øget synliggørelse af de lokale konservative mærkesager og byrådsgruppens arbejde og resultater.

– Borgerne skal ikke mindst i disse tider, hvor kompromisser ofte er nødvendige, have klar besked om, hvad vi arbejder og står for. Derfor planlægger Vælgerforeningen både at styrke nuværende informationsaktiviteter og iværksætte nye udadvendte og borgernære initiativer for i øjenhøjde at komme i direkte og løbende dialog med borgerne. Vi vil også i større grad betone, at vi vil sætte borgerne i centrum og ikke bare kommunen på landkortet, slog Eva således Møller således fast.

På den velbesøgte Generalforsamling var der stor opbakning til en styrket politisk markering og de nye initiativer, og det samme gjorde sig tilsvarende gældende, da Kredsens konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard i sin beretning om folketingsgruppens arbejde fortalte, at man også her arbejdede for at få både mærkesagerne og ikke mindst succeshistorierne kommunikeret mere effektivt ud.
Det var således tydeligt, at De Konservative i Egedal i høj grad fortsat vil satse på en målrettet og fremadrettet udvikling.

Ved de ordinære valg på Generalforsamlingen genvalgtes Eva Møller som formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal, mens Ulrik Linvald blev valgt som ny næstformand. For den øvrige bestyrelses vedkommende genvalgtes de hidtidige bestyrelsesmedlemmer.

 C-Egedal bestyrelse 1, GF januar 2016Den nyvalgte bestyrelse i Den Konservative Vælgerforening i Egedal
Fra venstre: Henrik Færch Fromholdt, fmd. Eva Møller, Ric Jacobsen, Ingrid Bay, Ricky Kofoed-Madsen, Kirsten Jensen, Jørgen Hansen, næstfmd. Ulrik Linvald, Lars Falk Hansen (suppleant), Anker Sylvest Jørgensen.
Finn Højgaard Mortensen (suppleant) var fraværende

Alle valg var enstemmige, og Eva Møller kunne herefter med stor tilfredshed afslutningsvis konstatere, at det var en enig konservativ vælgerforening med et stabilt medlemstal og økonomi, der fortsat stod bag det lokale konservative arbejde i Egedal.

 

KU i Egedal ??

Vælgerforeningens bestyrelse synes, det ville være dejligt, hvis vi havde en KU-
afdeling i Egedal. Vi tror også, at der er basis for det. Men vi mangler nogle unge og interesserede. Så hvis du derfor kender en ung med konservative synspunkter, vil vi gerne i kontakt med vedkommende. Det kan være et barn, et barnebarn, naboens søn eller datter, babysitteren eller ….!

Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at høre mere om KU.

God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Læs resten
Værdighedspolitik for ældreplejenAf Erhard Filtenborg, byrådsmedlem i Egedal for Konservative: I fjor indførte regeringen et såkaldt »Omprioriteringsbidrag«, som dækker over, at landets kommuner hvert år samlet skal reducere deres service med 2,4 milliarder kroner, hvilket i Egedal blandt andet medførte en række … Læs resten
Omprioriteringsbidraget tryner kommunerne!Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Planudvalget i Egedal Kommune Den officielle danske ordbog blev i november beriget med nye ord som for eksempel: djøfisering, regeljungle og øvdag. Ved næste opdatering kan vi sikkert finde et forkætret … Læs resten
Et par vigtige spørgsmål fra et medlem…Af Jens Jørgen Nygaard (C), 1.viceborgmester fmd. for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Et af vore aktive medlemmer rettede henvendelse til mig vedr. Egedals udgifter til udligningsordninger og flygtninge. Forvaltningen har nu besvaret de stillede spørgsmål, som må siges at have bred … Læs resten
Egedals budget for 2015 er under presEgedal Kommune afholder mandag den 25. august et møde for borgere og brugerbestyrelser, der handler om budgettet for 2015 til 2018. Mødet afholdes i Rådhussalen på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse fra klokken 19.00 til 21.00, hvor der vil være mulighed for … Læs resten

Der er lukket for kommentarer.