Konservative og Egedal (Forside)

Denne side vedligeholdes ikke mere.

Vi henviser til:

egedal.konservative.dk

 

 

Coronavirus

Alle arrangementer er indstillet indtil myndighederne ophæver forbuddet mod at mødes.

En veloverstået generalforsamling

Konservative Egedal afholdte ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2020

43 medlemmer mødte op til en hyggelig og informativ aften.

Bestyrelsens sammensætning for det næste år er:

Formand: Eva Møller
Næstformand: Lars Falk Hansen
Carsten Bang Bæk
Anker Sylvest Jørgensen
Ricky Kofoed-Madsen
Christian Bruun-Kiilerich
Dan Haugbøl

Suppleant: Charlotte Valentin
Suppleant: Tenna Knudstrup

Egedal kommune styrker erhvervslivet

Politikerne i Egedal Kommune vil gøre det billigere og lettere for det lokale erhvervsliv at drive forretning. Det stod klart efter at de i tirsdags vedtog budgettet for 2020.

– Det er et supergodt budget, som jeg er både glad og stolt over.

Sådan siger formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup. For at lykkes med kommunens ambition, bliver det nu billigere for kommunens erhvervsliv, der dermed får bedre mulighed for at tiltrække og ansætte mere arbejdskraft. Samtidig gøres det mere attraktivt for nye erhvervsdrivende og virksomheder at slå sig ned inden for kommunens grænser.

Helt konkret har politikerne en ambition om, at blive en af de 10 bedste kommuner at drive virksomhed i hovedstadsområdet. Det har man nu taget første skridt imod.
Ved at halvere dækningsafgiften for Egedals virksomheder, som er en del af det netop indgåede budget, skal der skabes endnu bedre vilkår for erhvervslivet og dermed grobund for flere lokale arbejdspladser.

– Jeg er særlig glad for vi i byrådet sætter handling bag ordene om, at vi vil forbedre forholdene for vores erhvervsvirksomheder og nu halverer dækningsafgiften. I en kommune som Egedal, er det helt afgørende at vores erhvervsliv trives og tiltrækker både nye borgere og skaber flere arbejdspladser. Det vil være med til at styrke brandét af kommunen som stedet, hvor man har den bedste hverdag, siger Charlotte Haagendrup.

Samarbejdet med skolerne styrkes

På budgettet blev der også sat 100.000 kr. af til at støtte, at flere virksomheder kan deltage i åben skole samarbejdet. Det kan være svært for mindre virksomheder at bruge tid på den slags aktiviteter, samtidig med at ordrebogen skal fyldes, hvis man kun er én eller to ansatte. Det vil styrke det lokale erhvervsliv og erhvervsforeningens samarbejde med skolerne og gøre det lettere for eleverne at starte på en erhvervsuddannelse. Det glæder Egedals Borgmester.

– Det betyder jo at kommunens børn også får mulighed for en erhvervskarriere umiddelbart efter folkeskolen. Børnene er fremtiden og ved at have balance i økonomien og skabe et godt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, sikres en bedre hverdag for børnefamilier. Vi vil jo gerne at tilflyttere fra eks. København vælger Egedal, hvor der er trygt og godt for børnene, billigere boliger, grønne omgivelser og mulighed for at få et job i nærområdet – også for børnene på sigt, siger borgmester i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard.

 

Egedal budget 2020

Gruppeformand Charlotte Haagendrups budgettale.

 

Budget og budgetproces har i år været markant anderledes and sædvanlig.

Ingen aftale til tiden. Ingen kendte tal til vores budgetseminar og heller ikke til vores borgermøde. En proces, der har betydet at vi er næsten en måned forsinket. Men bedst af alt – budgettet så efter alt den venten, noget bedre ud end vi først antog.

Hvor er det mere end almindelig dejligt som gruppeformand for de konservative at kunne indlede med ordene; et supergodt budget, som jeg er glad for, og stolt over.
Et budget hvor vi har kunnet give borgerne mere end vi skærer. Et budget hvor jeg kan se klare konservative aftryk.

Det er da mageløst.

Det ansvar vi i forligskredsen tog sidste år, da vi sammen med budgettet vedtog den 10 årige investeringsplan, og som rækker langt ud over de normale 4 års budgetter vi kigger i. Det arbejde fortsætter vi med at tage ansvar for:

  • De store skoleombygninger, til glæde for vores elever, lærere og andre med daglig gang i lokalerne og på arealerne.
  • De store investeringer i vores ældre, med nye plejehjemsboliger, med nye pladser til borgere med handicap og sindslidelser, og bedre bo- og plejeenheder.
  • Den Byudvikling for at tiltrække både nye borgere og nye virksomheder i hele kommunen.
  • Den vedligeholdelse, som vi ikke altid har været gode til at prioritere tidligere – det gør vi nu. Investeringer i bæredygtige bygninger. Energioptimering og energirenovering i de eksisterende bygninger, vil gøre det bedre for bla. Indeklima og miljø og bundlinjen.

For at nævne lidt.

Det er næsten ikke til at vælge at trække noget frem for andet, for der er bare så meget godt i dette budget.
Men jeg har alligevel valgt nogle af de aftryk, som vi konservative er mere end almindelig glade for.

På anlægssiden kan det nævnes at der i 2020 bliver råd til at renovere Stenløse idrætsanlæg.
Det er heller ikke et minut for tidligt, og jeg er både som konservativ men også som formand for Kultur-og erhvervsudvalget, rigtig glad for lige præcis det afsnit i budgettet. Det er vigtigt at vi kan bevæge os – også i Stenløse.
Jeg glæder mig allerede meget til sammen med brugerne og resten af udvalget, at skulle sætte skub i arbejdet derovre.

Og det er ikke det eneste arbejde vi sætter i gang på kulturområdet. Lysanlægget i Smørum, som er længe ønsket og ventet. Det bliver et anlæg, der kommer til at lyse ned på banen, så spillerne kan se bold og mål – og mindre ind på sofabordene hos naboerne – det bliver godt for alle omkring banerne i Smørum.

Formidling og særligt formidling af vores fortid er meget vigtig del af vores fremtid. Derfor er det for mig, rigtig glædeligt at der er blevet plads til at indgå samarbejde med vores omegnskommuner mod Roskilde fjor i Museumssamarbejdet ROMU. Jeg glæder mig til et spændende samarbejde med masser af formidling til både børn og voksne i Egedal.

Alle de frivillige som hver dag året rundt gør et stort stykke arbejde i vores foreninger – dem skal vi have fokus på at få sagt ordentlig tak til i de kommende år. Det arbejde glæder mig som både konservativ og som formand for Kultur- og erhvervsudvalget.

Jeg er superglad for at se så mange linjer i budgettet som handler om kultur- og fritidsområdet. Det er et lille budget, men vi har alligevel formået at strække pengene til mange gode ting. Derfor er jeg glad for at vi i dette budget sætter lidt turbo på og har fået penge til nogle gode aktiviteter, som jeg ved at vi bliver glade for.

På erhvervsområdet er jeg er særlig glad for vi i byrådet fortsat står ved vores ord vi har sagt – og at vi sætter handling bag de ord om, at vi vil bedre forholdene for vores erhvervsvirksomheder.

Siden jeg indtrådte i politik, har det været en af mine mærkesager – og en højt prioriteret mærkesag for de konservative; Dækningsafgiften.

Den halveres i budgettet for 2020. Det er en stor dag – det betyder rigtig meget for vores virksomheder.

I konservative har vi længe ønsket at flere af vores unge vælger erhvervsuddannelser. Der mangler folk.
Retorikken har i mange år været at det var STX der var eneste vej, og derefter skulle de unge videre på universitetet. Heldigvis er diskurs ved at vende.
I budgettet har vi afsat en pulje på 100.000. som vores små virksomheder kan søge om at få del i, for at kunne deltage i Åben skole aktiviteter. Det kan være svært at tage tid ud og få huller i ordrebogen, for sådanne aktiviteter, hvis man kun er én eller to ansatte.

For de unge er det vigtigt at møde erhvervslivet i virkeligheden, og for dem som måske ikke har tænkt at bliver blikkenslager eller maler, kan lige netop Åben skole aktiviteter. Eller en bedre mulighed for at komme i erhvervspraktik i en lille håndværkervirksomhed, være det der gør udslaget for valget af uddannelse.

Puljen dækker også så vores frivillige i foreningerne, som kunne være interesserede i at deltage i Åben skole aktiviteter.
Som frivillig er man vant til at deltage i mange aften og weekendtimer. Det er ikke fair at de skal bruge feriedage eler selv betale fri fra arbejde for at deltage i skoleaktiviteter, som frivillig i en forening.

Mit håb er at vi nu kan støtte både små virksomheder og vores foreninger til at vi kan få åbnet skolen til det omgivende samfund – sådan åbne døren helt.

Foreningslivet er også godt tilgodeset i dette budget med midler som foreninger og frivillige kan søge til socialt arbejde i Egedal – i daglig tale kaldet § 18 midler. De er fordoblet i dette budget. De mange foreninger i Egedal har et stort og vigtigt socialt arbejde ude i virkeligheden, som de løser på forbilledlig vis. Det er derfor gode penge vi investerer.

De ældre bliver ældre og ældre – og det er dejligt.
De fleste er raske og rørige, og det gør vi meget for at de fortsat skal være, men nogle ældre – og også yngre ældre, har brug for noget ekstra, og der er jeg glad for at vi har sat penge af til at fortsætte det Demensvenlige Egedal. Demens er i stigning i hele landet og det er en af de sygdomme der også i høj grad påvirker de pårørende.  Vi er fortsat en demensvenlig kommune.

Når man ikke længere kan bo selv, så er det vigtigt at vi har plejehjem, og at de ældre føler det som så meget hjem som muligt.  Det gør de egentlig også, også men af og til løbes der stærkt omkring dem.
I byrådet er jeg glad for at vi går ud og spørger ”hvor er behovet” – og agerer på det svar der kommer tilbage ”spisetiden kan være svær”.
Vi har sat penge af til flere køkkenmedarbejdere, der skal tilberede og servere aftensmaden, så plejepersonalet kan få frigivet tid til deres opgaver.
På den måde giver det både ro og tid til at hygge og nyde maden – noget der er vigtigt for de ældre.

I budgettet var der lagt op til at lydavisen for vores blinde og svagtseende borgere skulle skæres væk.
Men byrådet har til gode nyheder!
Vi fastholder nemlig lydavisen, og får tilmed undersøgt om den kan udbygges med information om feks. Gravearbejder i kommunen. Det har stor betydning for blinde og svagtseende, når de færdes ude, om de pludselig møder et hul i fortovet.  Jeg håber det kan lade sig gøre.

Nu er det hele jo ikke bare candyfloss og popcorn.
Vi HAR faktisk både effektiviseringer og besparelser med i budgettet, men det er ikke nogle der direkte berører Egedals borgere som udgangspunkt – og de er heller ikke så mange, som vi først forventede.
Det er noget helt nyt at kunne være så tilfreds med at budget – jeg personligt kunne godt vænne mig til sådanne budgetter fremadrettet.

Jeg vil gerne sige:

Tak til vores administration – i nåede at svare på en del spørgsmål, og i har gjort det supereffektivt og hurtigt.
I har som altid stået standby nat og dag. I er for seje. Tak

Tak til borgmesteren, som tog en samtale med alle gruppeformænd én til én. Det må du gerne gøre fremover – måske var det derfor det gik så let?!

Tak til forligskredsen – vi startede denne rejse, sidste år og jeg er tryg i at fortsætte den sammen med jer – vi vil det.

Tak til byrådets gruppeformænd og kvinder. Forhandlingerne er foregået i god ro og orden, med en masse humor og god stemning. Det gør det rart at sidde med så store beslutninger – også selvom de var en smule lette i år

Det kom jo til at lyde som en hel prisvinder tale, her til sidst – men sådan føles det næsten også, som politiker i aften. Det er et godt budget, som vi kan være glade for både vi, som politikere og borgerne i Egedal kommune.

Med de ord, indstiller de Konservative budgettet til vedtagelse.

 

Landsråd 2019

Vores gruppeformand Charlotte Haagendrup på live TV under landsrådet.

 

Vi vil have et skattesystem, alle kan forstå.

Derfor foreslår Rasmus Jarlov ændringer af skattesystemet, så du lettere kan læse din skat, og uden at det skal koste hverken staten eller borgerne en krone.

Det skal simpelthen være nemmere for dig at gennemskue din lønseddel.

Stem blåt, hvis du vil have et endnu bedre sundhedsvæsen

 

En læge tættere på dig, mere akutberedskab og nye sundhedshuse.

Et stærkt sundhedsvæsen er vigtigt for os alle sammen, og vi har alle krav på et godt og trygt sundhedsvæsen med de høje skatter, vi betaler til fælleskassen.

 Som sundhedsordfører glæder det mig, at vi nu foretager vigtige ændringer for fremtidens sundhedsvæsen. For Det Konservative Folkeparti har det været magtpålæggende at placere behandlingen tættere på borgerne. Vi vil uddanne flere praktiserende læger, og vi vil have sundhedshuse til at tage sig af de lette behandlinger. I dag mangler over 100.000 danskere en egen praktiserende læge. Det vil vi gøre noget ved med denne sundhedsreform.

 En anden mærkesag for Det Konservative Folkeparti har været, at vi skal nedlægge regionerne.

Vi har set alt for mange nyhedsindslag om, at vi bliver behandlet helt forskelligt, alt efter hvilket postnummer vi kommer fra. Det burde ikke være muligt i et lille land som Danmark.

IT-systemet Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland har været en katastrofe. Derfor skal vi sikre et bedre og fælles IT-system i hele landet, og det er bare en af mange fordele ved at nedlægge regionerne.

I blå blok vil vi give hele Danmark et bedre sundhedsvæsen. Vi vil ikke nedlægge sygehuse eller centralisere, som rød blok misinformerer om. Nej, vi vil give hele Danmark mere tryghed, omsorg og bedre behandling. Det gør vi med denne sundhedsreform, og derfor håber jeg, at I vil stemme på Det Konservative Folkeparti ved det kommende valg, så vi kan føre vores plan ud i livet.

Nye tal: Egedal er blevet bedre til flygtninge – og dårligere til arbejdsløseUdvalgsformand er samlet set tilfreds med nye nøgletal fra DA Der er både ris og ros til Egedal Kommune at spore i nogle nye nøgletal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop har offentliggjort. De viser, at kommunen er blevet dårligere til … Continue reading
Tilliden skal tilbage i Egedal!Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport … Continue reading
Der er behov for nye tider i EgedalAf Lars Falk Hansen, Konservative Egedal, Stenlillevej 77, 3660 Stenløse Først var der undersøgelsen fra Dansk Industri om erhvervsklimaet i landets kommuner. Egedal Kommune scorede bundkarakter som nummer 92 ud af 98 kommuner. Så kom undersøgelsen fra Dansk Byggeri om … Continue reading
God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Continue reading
Værdighedspolitik for ældreplejenAf Erhard Filtenborg, byrådsmedlem i Egedal for Konservative: I fjor indførte regeringen et såkaldt »Omprioriteringsbidrag«, som dækker over, at landets kommuner hvert år samlet skal reducere deres service med 2,4 milliarder kroner, hvilket i Egedal blandt andet medførte en række … Continue reading

 

 

Comments are closed.