Konservative og Egedal (Forside)

Aktuelle konservative synspunkter.


Bestyrelsen 2018

Egedal Konservative Vælgerforening holdt torsdag den 25 januar generalforsamling i Ganløse Kulturhus.
I sin beretning kom formanden Eva Møller ind på de udfordringer, der er for Trekløverregeringen, hvor det er nødvendigt i et bredt samarbejde at skabe det paradigmeskift i flygtninge- og integrationspolitikken, der sikrer, at alle, der opholder sig her i landet også vil Danmark, dvs. tale sproget, respektere alle kulturelle værdier og arbejde og derved bidrage til samfundsøkonomien.  Ligesom det også er nødvendigt at understrege, at flygtninge kun skal være i Danmark, indtil de atter kan vende hjem, men at de naturligvis skal behandles ordentligt, mens de er her.
Hun udtrykte også håbet om, at der atter kan skabes et tillidsfuldt samarbejde med Dansk Folkeparti, så der kan føres borgerlig politik, hvor der er råd til både øget velfærd og skattelettelser, og hvor de reformer, der er nødvendige for at skaffe den nødvendige arbejdskraft, kan gennemføres.
Det skuffende valgresultat blev også kommenteret.  Jens Jørgens Nygaards alt for tidlige død havde både menneskeligt og politisk været et stort tab for partiet.  Der blev ydet en stor indsats fra rækken af dygtige og engagerede kandidater, men det lykkedes desværre ikke at holde på alle stemmerne.

Byrådsmedlem Charlotte Haagendrup kommenterede også valgresultatet og gav herefter et oplæg om den politiske situation i Egedal.  Hun udtrykte glæde over, at Egedal kommune er bedst til, at få flygtningene i rigtige job, så de tjener penge og betaler skat.  Det skyldes et godt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv.
Hun var også glad for den ekstra million på budgettet til øget indsats til gavn for erhvervslivet, ligesom bevarelse af kulturhuse og biblioteker var positive resultater i årets budget.  Hun omtalte ligeledes de dårlige placeringer, som kommunen har fået i målinger på mange områder, og lovede at ville arbejde benhårdt for at forbedre disse resultater.  Hun udtrykte stor glæde over, at en borgergruppe havde givet et beløb på 8 – 10 millioner kroner til en ny hal i Ølstykke, der er hårdt brug for den.  I samme åndedrag gjorde hun opmærksom på, at vi i forbindelse med nye boligområder ind tænker skoler og institutioner, men glemmer at ind tænke haller og lokaler til fritidslivet, det bør der laves om på.

Byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen kommenterede i sin beretning kommunens økonomiske situation.  Vi er pressede og har et stramt budget, der skal overholdes.  Det giver udfordringer bl.a. fordi tunge enkeltsager kan give store og uventede udgifter.  Vi ønsker ikke at overskride budgettet, idet overskridelse af såvel drifts- som anlægsramme giver anledning til straffeafgifter til staten.  Anlægsrammen er ganske vist fælles for alle kommuner, men her trak vi på de øvrige kommuners velvilje i forbindelse med byggeriet af rådhus, så vi må derfor nu holde igen. Niels Lindhardt Johansen kom i sin beretning også ind på udbygningen af kommunen med fleksible små boliger, der i første omgang er tænkt til flygtninge og unge, men er bygget, så de senere kan lægges sammen til større boliger.  I forbindelse med udbygning af et område i Ledøje-Smørum med boliger og ny daginstitution kom han ind på nødvendigheden af støjdæmpning ikke blot i forbindelse med nybyggeri, men også af eksisterende boliger.

På generalforsamlingen blev det tidligere byrådsmedlem Erhard Filtenborg som tak for mange års seriøs og engageret indsats i byrådet udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Der var genvalg til formanden Eva Møller, nyvalg af næstformand Lars Falk Hansen, til bestyrelsen i øvrigt genvalg af Anker Sylvest Jørgensen, Henrik Færch Fromholdt, Ingrid Bay, Jørgen Hansen, Ric Jakobsen og Ricky Kofoed-Madsen samt nyvalg af Charlotte Valentin.

 

………………………………………………………………………………….

 

 

Charlotte Haagendrup ny konservativ spidskandidat.

Den Konservative Vælgerforening i Egedal holdt mandag aften ekstraordinær general-forsamling for at vælge en ny spidskandidat efter Jens Jørgen Nygaards alt for tidlige død.

Det var et velbesøgt arrangement for 43 af foreningens medlemmer.  De fremmødte fik en meget fin præsentation af hver af de to opstillede kandidater til valg som ny spidskandidat for Konservative, henholdsvis de to nuværende byrådsmedlemmer Charlotte Haagendrup og Niels Lindhardt Johansen.

Præsentationerne tegnede billeder af to særdeles kompetente og ikke mindst aktive personligheder – ikke blot i politik men også på mange andre områder både lokalt og generelt.  Der blev talt om visioner for Egedal med fokus på kerneværdierne, børnene, de unge og de ældre såvel som på en grøn kommune og gode forhold for erhvervslivet, så resultaterne af de forskellige bruger- og borgerundersøgelser fremover kan blive langt bedre.

Begge kandidater understregede også, at samarbejde var vigtigt, der var brug for et velfungerende holdarbejde for at opfylde ønsket om et godt valgresultat den 21. november, og de glædede sig til fortsat internt at samarbejde uanset resultatet af kandidatvalget.

Det blev ligeledes understreget, at når valget den 21. november var overstået, så handlede det tilsvarende også om et godt samarbejde i Byrådet med de øvrige partier til gavn for borgerne og kommunen.

Ved den opfølgende afstemning blev Charlotte Haagendrup valgt med 22 stemmer, mens Niels Lindhardt Johansen fik 19 stemmer.  Den oprindelige opstillingsliste blev desuden suppleret med endnu en kandidat, Allan Vendelbo, der tidligere har været kommunaldirektør i Stenløse.

 

Konservative er med i budgetaftalefter omkring 20 timers forhandlinger over den sidste måned er der indgået en aftale om Egedals budget for 2018. Den konservative forhandler Niels Lindhardt Johansen udtrykker stor tilfredshed med , at alle de politiske partier i byrådet er med i … Continue reading
Nye tal: Egedal er blevet bedre til flygtninge – og dårligere til arbejdsløseUdvalgsformand er samlet set tilfreds med nye nøgletal fra DA Der er både ris og ros til Egedal Kommune at spore i nogle nye nøgletal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop har offentliggjort. De viser, at kommunen er blevet dårligere til … Continue reading
Tilliden skal tilbage i Egedal!Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport … Continue reading
Der er behov for nye tider i EgedalAf Lars Falk Hansen, Konservative Egedal, Stenlillevej 77, 3660 Stenløse Først var der undersøgelsen fra Dansk Industri om erhvervsklimaet i landets kommuner. Egedal Kommune scorede bundkarakter som nummer 92 ud af 98 kommuner. Så kom undersøgelsen fra Dansk Byggeri om … Continue reading
God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Continue reading

 

Comments are closed.