Konservative og Egedal (Forside)

Charlotte Haagendrup ny konservativ spidskandidat.

Den Konservative Vælgerforening i Egedal holdt mandag aften ekstraordinær general-forsamling for at vælge en ny spidskandidat efter Jens Jørgen Nygaards alt for tidlige død.

Det var et velbesøgt arrangement for 43 af foreningens medlemmer.  De fremmødte fik en meget fin præsentation af hver af de to opstillede kandidater til valg som ny spidskandidat for Konservative, henholdsvis de to nuværende byrådsmedlemmer Charlotte Haagendrup og Niels Lindhardt Johansen.

Præsentationerne tegnede billeder af to særdeles kompetente og ikke mindst aktive personligheder – ikke blot i politik men også på mange andre områder både lokalt og generelt.  Der blev talt om visioner for Egedal med fokus på kerneværdierne, børnene, de unge og de ældre såvel som på en grøn kommune og gode forhold for erhvervslivet, så resultaterne af de forskellige bruger- og borgerundersøgelser fremover kan blive langt bedre.

Begge kandidater understregede også, at samarbejde var vigtigt, der var brug for et velfungerende holdarbejde for at opfylde ønsket om et godt valgresultat den 21. november, og de glædede sig til fortsat internt at samarbejde uanset resultatet af kandidatvalget.

Det blev ligeledes understreget, at når valget den 21. november var overstået, så handlede det tilsvarende også om et godt samarbejde i Byrådet med de øvrige partier til gavn for borgerne og kommunen.

Ved den opfølgende afstemning blev Charlotte Haagendrup valgt med 22 stemmer, mens Niels Lindhardt Johansen fik 19 stemmer.  Den oprindelige opstillingsliste blev desuden suppleret med endnu en kandidat, Allan Vendelbo, der tidligere har været kommunaldirektør i Stenløse.

 

Nye tal: Egedal er blevet bedre til flygtninge – og dårligere til arbejdsløseUdvalgsformand er samlet set tilfreds med nye nøgletal fra DA Der er både ris og ros til Egedal Kommune at spore i nogle nye nøgletal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop har offentliggjort. De viser, at kommunen er blevet dårligere til … Continue reading
Tilliden skal tilbage i Egedal!Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport … Continue reading
Der er behov for nye tider i EgedalAf Lars Falk Hansen, Konservative Egedal, Stenlillevej 77, 3660 Stenløse Først var der undersøgelsen fra Dansk Industri om erhvervsklimaet i landets kommuner. Egedal Kommune scorede bundkarakter som nummer 92 ud af 98 kommuner. Så kom undersøgelsen fra Dansk Byggeri om … Continue reading
God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Continue reading
Værdighedspolitik for ældreplejenAf Erhard Filtenborg, byrådsmedlem i Egedal for Konservative: I fjor indførte regeringen et såkaldt »Omprioriteringsbidrag«, som dækker over, at landets kommuner hvert år samlet skal reducere deres service med 2,4 milliarder kroner, hvilket i Egedal blandt andet medførte en række … Continue reading

 

Comments are closed.