Konservative og Egedal (Forside)

Aktuelt

Sagt og skrevet af De Konservative i Egedal

”Til lykke til en lang række aktive borgere i Egedal, der gennem et stort og sagligt arbejde har sikret, at grusgravning ved Vindekilde længere er med i det udkast omkring grusgravning, der sendes i høring.  Vi er kede af, at det samme ikke gør sig gældende for Ledøje vest”, siger Erhard Filtenborg.

”Det er trist stort set dagligt i avisen at læse om indbrud i private hjem.  Men desværre har Egedal en af landets største indbrudsfrekvenser og den var stigende sidste år.  Det er derfor glædeligt, at justitsminister Søren Pape har fremsat et lovforslag, der vil skærpe straffen for indbrud i private hjem.  Det er altså værre at få gennemrodet sit hjem end at få stjålet sin bil eller sin cykel.”

Charlotte Haagendrup udtrykte på det sidste byrådsmøde i lighed med andre byrådsmedlemmer sin utilfredshed med, at regionen vil nedlægge jordmoderklinikken i Egedal sundhedscenter.  Det er en stor forringelse for vore medborgere.

Egedals økonomi er presset, derfor har byrådet vedtaget et stramt budget, der skal holdes.  Og derfor kunne konservative ligesom det øvrige byråd ikke gå ind for TV-transmission fra byrådsmøder i indeværende budgetår.

Erhard Filtenborg giver sin fulde opbakning til den demenshandlingsplan, der er fremlagt i Folketinget.  Vi har en pligt til at arbejde for, at Egedal kan udnævnes til en demensvenlig kommune, vi har brug for en konkret demenspolitik.

Billede af den nye bestyrelse – læs om bestyrelsens medlemmer her

C-GF Nyvalgt bestyrelse, 26.01.2017

 

God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Læs resten
Værdighedspolitik for ældreplejenAf Erhard Filtenborg, byrådsmedlem i Egedal for Konservative: I fjor indførte regeringen et såkaldt »Omprioriteringsbidrag«, som dækker over, at landets kommuner hvert år samlet skal reducere deres service med 2,4 milliarder kroner, hvilket i Egedal blandt andet medførte en række … Læs resten
Omprioriteringsbidraget tryner kommunerne!Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Planudvalget i Egedal Kommune Den officielle danske ordbog blev i november beriget med nye ord som for eksempel: djøfisering, regeljungle og øvdag. Ved næste opdatering kan vi sikkert finde et forkætret … Læs resten
Et par vigtige spørgsmål fra et medlem…Af Jens Jørgen Nygaard (C), 1.viceborgmester fmd. for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Et af vore aktive medlemmer rettede henvendelse til mig vedr. Egedals udgifter til udligningsordninger og flygtninge. Forvaltningen har nu besvaret de stillede spørgsmål, som må siges at have bred … Læs resten
Egedals budget for 2015 er under presEgedal Kommune afholder mandag den 25. august et møde for borgere og brugerbestyrelser, der handler om budgettet for 2015 til 2018. Mødet afholdes i Rådhussalen på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse fra klokken 19.00 til 21.00, hvor der vil være mulighed for … Læs resten

Der er lukket for kommentarer.