Konservative og Egedal (Forside)

Reformer – nu igen?

Skal vi nu have reformer igen?  Gik den socialdemokratisk ledede regering ikke med egne ord reformamok?  Så kan det da ikke være nødvendigt.

Jo, det er det faktisk!  Det er præcist som i vor egen privatøkonomi.  Det går måske nok meget godt lige nu, der er både til de faste udgifter og så også til fornøjelser og ferie, men hvis vi er kloge, så bruger vi ikke alle pengene på sidstnævnte, men husker at sætte lidt til side til dårlige tider.

Så selv om den danske økonomi altså lige nu har det godt, er det nødvendigt med reformer, hvis vi ikke skal få problemer på længere sigt.  Det er jo en kendsgerning, at der bliver flere ældre, og at vi lever længere.  Det er derfor klogt, at regeringen har foreslået at hæve pensionsalderen i lidt hurtigere takt end hidtil.  Det er ligeledes nødvendigt med reformer, der får flyttet flere fra passiv forsørgelse og over i aktivt arbejde.  Det handler både om første og anden og tredje og ….  generations danskere.

Selvfølgelig vil det være godt for økonomien, men det er endnu bedre for det enkelte menneske, thi langt de fleste af os vil hellere føle glæden ved at kunne klare sig selv, ved selv at kunne bestemme og ved at være en god rollemodel.  Det handler også om at skabe et Danmark med færre fattige, og det er da et godt mål.

Jeg ved naturligvis godt, at det ikke er tilstrækkeligt, at det står i regeringens handlingsplan. Der skal også kunne skabes flertal for det.  Eller, som det hedder på folketingssprog, der skal kunne tælles til 90.  Hvis det ikke kan lykkes, er det trist.

Men det vil i så tilfælde stille store krav til vore ministre og folketingsmedlemmer, de må nemlig så sørge for, at gøre det helt klart for befolkningen, at når det ikke lykkes, så skyldes det ikke manglende konservativ indsats eller vilje, men kun folketingets sammensætning.

Det er i det hele taget i resten af regeringens levetid – den bliver forhåbentlig lang! – en klar forpligtigelse for vore folkevalgte, at de tegner en klar konservativ profil, at de udstikker langsigtede mål og får understreget, at vi er et selvstændigt parti med egen selvstændig politik og markante mærkesager, også udover hårdere straffe og en fair boligpolitik.  Det skylder de ikke blot de nuværende vælgere, men i høj grad også de 12,8% af de unge kommende vælgere, der ved det nyligt afholdte skolevalg stemte på Det konservative Folkeparti.

Så lad os i fællesskab male fremtiden grøn

 

Med venlig hilsen

Eva Møller

Formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal

Billede af den nye bestyrelse – læs om bestyrelsens medlemmer her

C-GF Nyvalgt bestyrelse, 26.01.2017

 

God beslutning om vejbelysningJENS JØRGEN NYGAARD (C), 1. VICEBORGMESTER I EGEDAL KOMMUNE Med baggrund i lov om private fælles veje skal alle kommuner beslutte, om det fortsat er en kommunal udgift – eller om udgiften helt eller delvidst skal afholdes af grundejerne. Byrådet … Læs resten
Værdighedspolitik for ældreplejenAf Erhard Filtenborg, byrådsmedlem i Egedal for Konservative: I fjor indførte regeringen et såkaldt »Omprioriteringsbidrag«, som dækker over, at landets kommuner hvert år samlet skal reducere deres service med 2,4 milliarder kroner, hvilket i Egedal blandt andet medførte en række … Læs resten
Omprioriteringsbidraget tryner kommunerne!Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Planudvalget i Egedal Kommune Den officielle danske ordbog blev i november beriget med nye ord som for eksempel: djøfisering, regeljungle og øvdag. Ved næste opdatering kan vi sikkert finde et forkætret … Læs resten
Et par vigtige spørgsmål fra et medlem…Af Jens Jørgen Nygaard (C), 1.viceborgmester fmd. for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Et af vore aktive medlemmer rettede henvendelse til mig vedr. Egedals udgifter til udligningsordninger og flygtninge. Forvaltningen har nu besvaret de stillede spørgsmål, som må siges at have bred … Læs resten
Egedals budget for 2015 er under presEgedal Kommune afholder mandag den 25. august et møde for borgere og brugerbestyrelser, der handler om budgettet for 2015 til 2018. Mødet afholdes i Rådhussalen på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse fra klokken 19.00 til 21.00, hvor der vil være mulighed for … Læs resten

Der er lukket for kommentarer.