Statistik

Af Erhard Filtenborg (C) medlem af Egedal Kommunalbestyrelse
En af Churchills mange bevingede og humoristiske sætninger lød: “Man skal aldrig tro på en statistik, man ikke selv har forfalsket”.
Tal fra Danmarks Statistik skal man dog altid have tillid til. Derimod kan validiteten af oplysninger fra forskellige interesseorganisationer være mere usikker, og bør derfor ind imellem tages med et gran salt.
Blandt disse organisationer er der de seneste år gået inflation i at lave kommunale opgørelser, der ikke alle er lige seriøse i deres dataindsamling og konklusioner, og tillige fremviser de ret så forskellige resultater. To kommuner, der nylig var nr. 1 og 2 i DI’s undersøgelse, var samtidig nr. 47 og 52 i en anden undersøgelse.
Det betyder ikke, at disse kommunale sammenligninger ikke kan bruges til noget, for selvfølgelig kan og bør kommuner lære af hinanden. Bestemt også Egedal, for ingen har patent på de vises sten.
Det seneste kommunale indeks er udarbejdet af Berlingske Tidende, og sammensat af 20 forskellige nøgletal, som avisen vurderer, er afgørende for, hvor gode kommunerne er at bo i. Ud fra disse er Egedal den 11. bedste kommune at være borger i blandt landets 98 kommuner.
Egedal ligger i toppen, hvad angår en række sociale faktorer så som lav ledighed og forholdsvis få borgere på overførselsindkomst. Til gengæld bliver Egedal trukket ned af forhold som stort bureaukrati (nr. 90 af 98) og et ret højt skattetryk (nr. 69).
Så ved bl.a. at mindske bureaukratiet bør vi kunne opnå et lavere skattetryk og dermed komme i top 5 i denne kommunale sammenligning!

This entry was posted in Erhard Filtenborg. Bookmark the permalink.

Comments are closed.