Anvendelse af ”Ældre milliarden” i Egedal

I finansloven for 2014, som regeringen indgik sammen med Venstre og Konservative, er indeholdt en milliard til et løft af ældreplejen.

Det runde beløb fordeles til landets 98 kommuner med antallet af borgere over 65 år som fordelingsnøgle, hvilket betyder, at Egedal Kommune får 5,9 millioner årligt til det gode formål.

På det første møde i det ny social- og sundhedsudvalg den 15/1/14har vi drøftet anvendelsen af de 5,9 mio kr., og der var enighed om at følge dette oplæg fra administrationen:

2,2 mio kr. årligt i hjælp til ældre borgere, så de i højere grad kan fastholde eller genvinde deres fysiske, psykiske og sociale funktioner.

1,5 mio kr. til flere plejemedarbejdere på de 3 plejecentre.

0,5 mio kr. til ekstra terapeut, så ventetiden på træning kan nedsættes væsentligt.

0,5 mio kr. til styrkelse af demensområdet.

1,2 mio kr. til ændring af rengøringshyppigheden for alle visiterede fra minimum hver 3. uge til minimum hver 2. uge.

Jeg finder, at der her er tale om et bredt kvalitetsløft af ældreplejen, som vi stærkt kan bifalde.

Erhard Filtenborg

Medlem af social- og sundhedsudvalget for Konservative

This entry was posted in Erhard Filtenborg, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.