Konservative værdier

Konservative værdier.

Af og til får jeg stillet spørgsmålet: Hvorfor er du egentlig konservativ?   Eller hvilke værdier bygger Det konservative Folkeparti på?

Jeg vil ikke garantere, at svaret hver gang er præcist det samme, men det lyder altid nogenlunde således.  Det konservative Folkeparti tror på den enkeltes frihed, vi tror på, at det er værdifuldt for det enkelte menneske, at vedkommende har friheden til selv at vælge og bestemme.  Men frihed kan ikke stå alene, thi med frihed følger ansvar, ansvar for de beslutninger man træffer og deres konsekvenser, ansvar for sig selv og sin familie og for fællesskabet.

Det betyder så i praksis, at vi har et ansvar for det land og det samfund, der er vort.  Vi har arvet det fra vore forfædre og skal give det videre til vore børn og helst i en bedre tilstand, end den vi modtog det i.  Vi skal altså værne om kunst, natur, kultur, demokrati, miljø, ligestilling, velfærd og meget andet.  Men vi skal ikke værne om et statisk samfund, vi skal sikre, at samfundet hele tiden tilpasser sig nutidens virkelighed.  Det er det vi ofte udtrykker med ordene ”forandre for at bevare”.

Ansvaret for fællesskabet betyder naturligvis også, at vi har et ansvar for de medborgere, der af den ene eller den anden grund har behov for hjælp.  Ligesom det betyder, at vi i fællesskab skal sørge for infrastruktur, hospitaler, uddannelse, ældreomsorg og meget mere.  Men vi skal på den anden side ikke skabe en stat, der er formynderisk og omklamrende, thi så fratager vi jo den enkelte friheden til selv at kunne bestemme og vælge.  Det udtrykker vi også ofte med ordene, ”staten skal være stærk nok til at støtte den svage, men ikke til at knække den stærke”.

Lad mig med nogle eksempler belyse, hvordan dette danner grundlag for den daglige politik.

Det er derfor, at vi ikke ønsker et højere skattetryk end nødvendigt, den enkelte skal have frihed til selv at vælge og tage ansvar.

Det er derfor, vi ønsker en fair og retfærdig retspolitik, vi skal alle kunne færdes trygt over alt i det danske samfund og være sikre i vore hjem.

Det er baggrunden for at ønske en folkeskole, der giver den enkelte elev de færdigheder, det moderne samfund kræver, men samtidig giver familierne frihed til og mulighed for også selv at bestemme over deres børns fritid.

Det er derfor vi støtter, at Danmark er med til at tage del i internationale aktioner, der beskytter menneskerettigheder og demokrati.

Det er baggrunden for, at vi ønsker et velfungerende social- og sundhedsvæsen, hvor patienterne har garanti for en hurtig behandling.  Det var en borgerlig regering, der vedtog kræftpakker og satte loft over ventetiderne.  Ligesom vi også i hovedstadsregionen var imod den nu indførte ordning i stedet for den hidtidige lægevagt, vi mente, at der var for mange ting, der ikke var på plads.

Eva Møller, Formand

About Eva Møller

Navn: Eva Møller
Adresse: Jomsborgvej 23, 3650 Ølstykke
Tlf.: 4717 4355
Titel: Lektor, fhv. MF
E-Mail: eva_moel@post12.tele.dk formand@c-egedal.dk
Tillidsposter:
  • Medlem af bestyrelsen for FOF Egedal
  • Medlem af bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven
This entry was posted in Forside. Bookmark the permalink.

Comments are closed.