Den nye skolereform og kultur- og fritidslivet

Af Jens Jørgen Nygaard,
1. viceborgmester

 

Det nye Børne- og Skoleudvalg havde naturligvis drøftelser om den nye skolereform på deres første dagsorden i den ny periode. Men det er vigtigt, at flere udvalg bliver inddraget i drøftelserne, da den forlængede skoledag vil få indflydelse på mange vigtige aktiviteter i Egedal.

Meget skal overvejes og afvejes. Derfor skal kultur- og fritidslivet og de sundhedsmæssige aspekter også med i drøftelserne.

  • Musikskolen er et af Egedal Kommunes flotteste tiltag med deltagelse af rigtig mange børn og unge, som får en berigende indsigt i musikkens verden og musikalske færdigheder. Denne undervisning har normalt ligget i forbindelse med skolegangen om eftermiddagen. Med den længere skoledag kan eleverne miste lyst og kræfter til at modtage undervisning efter en meget lang skoledag. Derfor skal Musikskolens aktiviteter være en naturlig del af fremtidens folkeskole og være placeret i selve ”skoletiden”. 
  • Kultur- og fritidslivet har over 16.000 deltagere hver uge. Rigtig mange er børn og unge, som går til gymnastik, svømning, fodbold og andre fritidsaktiviteter. Hvis de først kan få fri til disse aktiviteter efter en lang skoledag og måske aftensmad, vil de færreste have lyst til at deltage, ligesom den store skare af frivillige ledere vil trække sig. Derfor er det også tvingende nødvendigt, at børn og unges fritidsinteresser tænkes ind i skoledagen, så de fortsat kan dyrke deres interesse under ledelse af Egedals mange dygtige frivillige ledere. 
  • Egedals ”ældre” vil have fællesskab og bevægelse. Overalt mødes de til gymnastik, dans og anden bevægelse for fællesskabets og motionens skyld. De har hidtil kunne benytte haller og andre idrætslokaler, når skolerne ikke benyttede dem. Bevægelse står højt på den kommende folkeskoles program. Men skolen må ikke lægge beslag på alle haller og faciliteter fra morgen til sen eftermiddag, så de mange aktive ældre ikke kan få mulighed for at dyrke idræt og motion. Derfor skal der – som i dag – være huller – så den voksende skare af ”ældre” fortsat kan få mulighed for at dyrke deres idræt og bevægelse. 
  • Vi har mange, der dyrker hobbies og forskellige kreative aktiviteter som at male, skabe keramik, lave mad og nyde musik i fællesskab mm. Der er borgere i næsten alle aldre. De bruger skolerne – ofte i dagtimerne – og de skal også fortsat have mulighed for at dyrke deres hobby i fællesskab med andre.

Egedal Kommune profilerer sig på, at det skal være sundt at bo i Egedal. Derfor er det også vigtigt, at det ikke blot bliver flotte ord, men at vi tænker på borgerne og deres mulighed for at dyrke sunde interesser til gavn for deres helbred og livsglæde. Og vejen via fællesskab om fælles interesser er måske den bedste at betræde til sundhed for flest mulige – i alle aldre. Og det bedste middel mod ensomhed og manglende livslyst.

Det bliver en stor opgave at få tilgodeset de mange aspekter ved en længere skoledag. Skolernes undervisning vil altid have 1. prioritet.  Men det er ikke umuligt at få skabt en levende fremtidens skole i en kommune, hvor alle fortsat har adgang til at dyrke fælles interesser.

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.