Budgetdisciplin i ord og handling

Ny stilling trumfes igennem i utide!

Af Erhard Filtenborg, Byrådsmedlem for C

For få måneder siden underskrev alle byrådets partier en aftale om indholdet i kommunens budget for 2014. Man har samtidig skrevet under på, at der ikke gives bevilling til ting, som ikke er omfattet af budgettet, og skulle der undtagelsesvis opstå ønsker om ikke planlagte udgifter, så skal de finansieres ved omprioritering eller kompenserende besparelser.

”Det er stærkt nødvendigt med fortsat fokus på stram økonomistyring”, som det alvorligt udtrykkes i budgettets tekst, og som det kraftigt blev understreget af borgmester og kommunaldirektør på byrådets seminar i januar.

På den baggrund var det en stor overraskelse for os, at der umiddelbart efter kom en anmodning om en tillægsbevilling til ansættelse af en ny – og ikke budgetteret – konsulent til planafdelingen med en årsløn på 750.000 kr., hvilket med kontorhold o.s.v. bliver ca. 1 million kroner ekstra om året.

Venstre, som ellers på landsplan vil reducere den offentlige vækst, talte varmt for den ekstraordinære udvidelse sammen med Socialdemokraterne, SF og Radikale.

I den konservative gruppe har vi manet til respekt for budgetaftalen, og bl.a. fremført, at der tidligere er blevet bevilget stillinger til Kildedal projektet, som jo nu er opgivet, så man burde kunne rokere om på ressourcerne, ikke mindst når regeringens Produktivitets Kommission direkte har påpeget, at Egedal er den kommune i landet med det største potentiale for øget produktivitet.

Alle argumenter prellede imidlertid af, så da den dyre nyansættelse nylig kom til afstemning i byrådet, blev tillægsbevillingen vedtaget med 14 stemmer (V, A, F og B), mens vi var 7 (Konservative, DF og LA), som stemte imod og ville henvise sagen til den forestående budgetbehandling.

Amtsavisen har refereret sagen, som den er forløbet, mens Lokalavisen desværre har undladt at omtale den.

This entry was posted in Erhard Filtenborg, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.