Slagslunde ender som soveby uden buslinie 334

Af Niels Lindhardt Johansen (C) Byrådsmedlem af Egedal Kommune

Så enkelt kan det siges. Anledningen til denne udtalelse er, at der er fremlagt forslag om, at buslinie 334 ikke mere skal betjene Slagslunde. Særligt om aftenen vil det blive en katastrofe. Antallet af afgange fra Slagslunde vil blive mere end halveret fra syv til tre afgange. Det vil gå ud over de svageste, de ældre, børn og unge. Det er helt uacceptabelt. Og det vil gå ud over Slagslunde som levende landsby. Vi vil alle have, at Slagslunde skal overleve som aktiv landsby med skole. Så nytter det ikke noget at forringe busforbindelserne, så man ikke kan komme fra byen om aftenen, eller det bliver meget vanskeligt. Så ender Slagslunde som en rigtig soveby.

Forslaget fra forslagsstillerne bærer desværre præg af, at man ikke kører med busserne til hverdag. Jeg kender buslinierne 334 og 158 fra daglig pendling gennem rigtigt mange år, og er helt sikker på behovet for, at bus 334 fortsætter med at køre til Slagslunde.

Det var også budskabet fra to unge, jeg mødte i bussen forleden dag. ”I må ikke lukke 334 i Slagslunde,” var det klare budskab fra de to unge, der ikke havde andre transportmuligheder end den offentlige transport. Selv med flere afgange og ½ times drift på bus 158 i dagtimerne, var de ikke i tvivl om værdien af direkte busforbindelse mellem Slagslunde og Stenløse

Jeg er helt enig med Slagslunde Landsbylaug i forslaget om at bevare den nuværende rute på bus 334. Skulle der være midler til en særlig hurtigrute mellem Farum og Stenløse i dagtimerne, vil det da være fint, at den ikke kører over Slagslunde, men direkte fra Ganløse til Søsum og videre til Stenløse.

Jeg hilser dog med stor tilfredshed, at teknik- og miljøudvalget i Egedal Kommune forsøger at skabe mulighed for flere og bedre busruter i Egedal. Det er prisværdigt, og jeg kan kun støtte, at borgerne i Hove får bedre bustrafik, og at der foreslås halvtimesdrift i dagtimerne på bus 158. Men forslaget om at lukke Slagslunde for linie 334 er skrivebordsarbejde og må tages af bordet. Jeg har derfor bedt om, at der laves beregninger over opretholdelse af bus 334 med og uden en hurtigrute fra Farum til Stenløse.

This entry was posted in Niels Lindhardt Johansen, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.