Ny strategi for udvikling af plejeboliger

Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget

Egedal Kommune er med 122 plejeboliger den kommune i Danmark, der har relativt færrest plejeboliger – men det passer også meget godt med, at Egedal også er den kommune, der har relativt færrest af ”de ældste ældre” i dag.

Men udviklingen i de kommende ti år vil få antallet af +85 årige til at stige til ca. det 3-dobbelte – fra ca. 370 i 2014 til ca. 1.040 i 2024! Det må derfor forventes, at behovet for plejeboliger vil stige. Det skyldes ikke mindst, at jo ældre man bliver, jo større chancer er der for at få demens-sygdomme. Det er faktisk sådan allerede nu, at 80-90% af beboerne i kommunens plejeboliger bor der på grund af demenssygdomme.

Fremtidens plejeboliger skal etableres, så de er egnede for borgere med denne sygdom – og det vil ske i enheder med 14-16 boliger. Hver bolig har en indgang, hvorfra de fælles faciliteter kan ses. Det er vigtigt, så disse ældre ikke er i tvivl om, hvor medarbejderne og andre beboere er – og medarbejderne kan overvåge, at beboerne ikke går ud af enhederne uden medarbejdernes viden og opsyn.

Derfor har Byrådet besluttet at opfører både etape I og II af plejecentret ved det nye rådhus med 39 + 33 boliger i hver – i alt 72 plejeboliger. Det blev også besluttet, at det bliver undersøgt, om Damgårdsparken i Stenløse skal renoveres/ombygges og Solkrogen vil blive inddraget i disse undersøgelser. Engbo i Ølstykke er på grund af sin størrelse driftsmæssig uhensigtsmæssig, og der er brug for faciliteterne til borgere med handicap.

Porsebakken blev helt taget ud af strategien og fortsætter som hidtil – dog vil Aktivitetscentret formentligt blive lukket og flyttet primo 2015 – og aflastnings-afdelingen lukkes og flyttes til det nye sundhedscenter ved det nye rådhus ultimo 2014.

De budgetmæssige konsekvenser af vedtagelse af strategien for plejeboligområdet vil fremover blive behandlet i særskilte sager.

Strategien blev enstemmigt vedtaget – og Egedal Kommune har dermed taget endnu et stort skridt til at sikre fremtidens ældste ældre gode og hensigtsmæssige rammer for ældreplejen.

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.