Mindeord: Palle Simonsen – statsministeren vi ikke fik

Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem

I april døde et af mine politiske forbilleder fra de yngre dage, tidligere social- og  finansminister Palle Simonsen i en alder af 80 år.

For mig og mange andre indgød han en enorm tillid og respekt i kraft af sine social-konservative holdninger og gode evner til at redegøre for dem på en forståelig og sober måde.

Det har derfor glædet mig at læse smukke mindeord fra venstre-politikeren Bertel Haarder, der var ministerkollega til Palle Simonsen og bl.a. giver ham dette overordnede skudsmål: ”Hans flid var legendarisk, hans moral og integritet uantastelig”.

Særlig interessant og bemærkelsesværdigt er det, at Bertel Haarder nu 25 år efter tillige fremhæver, at det var en fejl af Venstre i 1989, at partiet afviste Poul Schlüters ønske om at overdrage statsminister-posten til Palle Simonsen, og uklogt fordi Palle Simonsen aldrig ville have viklet sig ind i Ninn Hansens Tamilsag.

Resultatet blev som bekendt, at Schlüter blev på posten i 3 år mere, og at Palle Simonsen trådte ud af politik i 89 og blev direktør i ATP.

Dette hændelsesforløb er blevet bekræftet og forstærket af den erfarne chefredaktør Ole Dall, Skive Folkeblad, som kalder Haarders udsagn for en opsigtsvækkende selverkendelse.

Redaktøren skriver, at netop Palle Simonsen havde de kvaliteter, som en statsminister skal besidde. Han havde overblik, visioner og handlekraft – og han havde en enestående evne til at få brede forlig og få forligspartier til at føle sig trygge og tilfredse. Meget kunne efter Ole Dalls mening være gået anderledes og bedre for kongeriget, hvis Venstre i 1989 havde sagt ja til, at Palle Simonsen kunne overtage posten som statsminister.

Men anført af Venstres formand Uffe Ellemann-Jensen blev det et nej fra Venstre til den ide. Måske var det en tak for sidst, da Schlüter senere sagde: Det kan godt være at Uffe Ellemann-Jensen bliver statsminister engang – men det bliver ikke i Danmark!

Chefredaktør Ole Dall fastslår: Palle Simonsen kunne være blevet en stor statsminister. Han var en konservativ med både økonomisk sans og social forståelse. Hans hjerte bankede i høj grad for dem, der ikke er født med en sølvske i munden.

I 2009 udgav Palle Simonsen bogen Gemt eller glemt – alle har ret til at være med, som understregede hans engagement i socialt arbejde. Her omformulerede han f.eks. sloganet: ”Længst muligt i eget hjem” til ”Længst muligt i EGNET hjem”, og lagde vægt på, at vi i samfundet skal bruge pengene på de virkelig svage ældre. En ting, vi altid skal holde os for øje. Også i Egedal.

 

This entry was posted in Erhard Filtenborg. Bookmark the permalink.

Comments are closed.