Hvad sker der med det dejlige relief på Ny Toftegård?

Ja, det spørgsmål bliver jeg ofte mødt med. Ikke mindst nu, hvor Egedal Kommune sætter den historiske ejendom i Ølstykke til salg.

Det drejer sig om et stenrelief, der blev skænket af Ny Carlsberg Fonden og udført af billedhuggeren Karl Otto Johansen i 1951. Det forestiller en dreng, der mønstrer en Frederiksborghingst. Vi kender endog navnet på den dreng, der stod model: Den hesteinteresserede 15-årige knægt Ture Lindgren – journalisten Malin Lindgrens bror.

Det er et af de væsentligste kunstværker i Egedal Kommune, og derfor skal det også bevares som kommunal ejendom i al fremtid. Det er da også en betingelse for handlen. Relieffet kan dog blive siddende på sin nuværende plads, hvis den kommende køber vælger at restaurere den unikke og smukke historiske ejendom – med klausul om kommunal ejerskab af relieffet. Så bevarer det sin historiske plads og er med til at ihukomme os alle om det storeslåede arbejde, der blev udført på gården til Frederikshestens fremme. Det er jo sådan, at når man siger Frederiksborghesten, siger man også Ny Toftegård – og omvendt. De to ord hører tæt sammen og ”parret” har været med til at præge udviklingen og danne grundlag for nutidens ridesport.

Hvis køber vælger at rive bygningerne ned, har Egedal Kommune betinget sig, at relieffet fjernes – og det vil blive opsat ved Ølstykke Bibliotek ud mod Ny Toftegårdsvej.

 

Jens Jørgen Nygaard

Formand for Kultur og Erhverv

Egedal Kommune

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.