To rådhuse forvandles til 173 almene boliger

Af Jens Jørgen Nygaard (C)
1. viceborgmester
Formand for Kultur og Erhverv

Det er formentlig allerede kendt, at rådhusene i Ølstykke og Smørum er solgt til henholdsvis Ølstykke almennyttige Boligselskab og Bygge- og boligadministrationen Domea.

I følge aftalerne skal der opføres 87 lejligheder i Ølstykke, primært 2- og 3 værelses lejligheder samt nogle med 4 værelser.

Domea skal opføre 86 lejligheder i Smørum i fem forskellige størrelser fra 38 til 110 kvadratmeter.

Der bliver tale om bæredygtige lejeboliger, som skal opfylde kravene til bygningsklasse 2020. Det er den bedste lavenergiklasse i dag – med et minimalt forbrug af energi. Det er også med i planerne, at byggeriet skal bidrage på en god måde til nærmiljøet ved at producere energi, rense grundvandet, genbruge grundvandet, rense luften og skabe et grønt miljø med grønne facader og tage.

Det er godt for livet i lokalområderne, at de gamle rådhuse bliver udskiftet med nye boliger. Der er virkelig behov for disse boliger, så det øgede antal borgere kan bidrage til at fastholde og udvide aktiviteterne i vore skoler, daginstitutioner, butikker, bibliotek/kulturhus, foreningsliv og idrætsanlæg.

Rådhusene blev solgt for 33 mio. kr. uden moms og de to ubebyggede grunde i Smørum gav ca. 13 mio. kr. inkl. moms. Der er ikke moms på salg af bebyggede ejendomme.

Kommunen er ikke gået efter at få så mange penge i kassen som muligt. Det har været hensigten at få et stort antal lejligheder, der falder godt ind i de to bymidter med gode, energirigtige boliger.

Da der er tale om almene boliger skal kommunen bidrage med ca. 35 mio. kr. i kommunal grundkapital, så det endelige ”overskud” på salget efter fradrag af moms, udgifter til salg, landinspektør m.v. samt grundkapital bliver beskedent. Det er stort set kun salget af de ubebyggede grunde i Smørum, der kommer til at give overskud.

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.