Budget 2015 fastholder kursen

-Tale ved 2. behandling i kommunalbestyrelsen af budget 2015 –

Af Jens Jørgen Nygaard
1. viceborgmester
De Konservative (C)

Budgetforlig

Alle partier i Egedal Byråd med undtagelse af Liberal Alliance har indgået en budgetaftale for 2015 og de efterfølgende år 2016-18. Det er et stramt budget uden de store visioner. Men det er solidt og i overensstemmelse med den kommunalpolitiske virkelighed i dag og fremover. Vi kan lige så godt erkende, at der altid vil være meget stramme rammer for budgettet. Sådan er det, sådan bliver det – og der skal ikke klynkes fra vores side. Hvis vi kan fastholde den sikre økonomi med tryghed for alle i Egedal med enkelte forbedringer/andre prioriteter, så er det godt og en sikker kurs for Egedal.

Det har været vigtigt for De Konservative at fastholde kursen med en ansvarlig og solid økonomi, så vi ikke havner i pludselige ubehagelige økonomiske situationer, som vi bl.a. oplever hos andre kommuner i Nordsjælland.

Konservative ønsker

De Konservative har hele tiden haft fokus på at modvirke store udsving i vores kommunale service. Derfor er det fint, at besparelsesforslaget på 600.000 på kultur- og fritidsområdet (10 %) blev taget ud. Det havde været et hårdt slag mod de mange frivillige, der hver dag skaber liv og glæde for os alle. Det vidner om forligspartnernes ønske om at fastholde et godt og varieret kultur- og fritidsliv i Egedal – den livsnerve, der skaber fællesskab og identitet.

De Konservative har oplevet, hvordan de frivillige foreninger og ildsjæle følte sig lidt tilsidesat, da Egedal ansatte lønnede medarbejdere til at stå for noget af det arbejde, som foreningerne udførte engageret og gratis. Derfor er det fint, at vi ikke længere satser på et frivillighedscenter, frivillighedskoordinator og frivillighedsvejler. Det er vores opfattelse, at det i langt højere grad bærer frugt at lade de frivillige organisationer forestå dette arbejde. De lægger sjæl i det og har allerede vist, at det er dem, der skaber resultaterne sammen med vore kulturelle institutioner. Her tænker jeg på tilbuddene om senior IT, som er sket i et fortrinligt samarbejde mellem vore biblioteker og frivillige. Frivillighed – baseret på de frivillige foreninger og organisationer – ér og bliver Egedals fornemste varemærke. Der er mere end 16.500 borgere i butikken hver uge – og det er til yderst beskedne kommunale midler. De Konservative havde gerne set øget støtten til foreningslivet, men det bliver ikke i denne omgang.

Det er også godt, at vi fastholder kursen med cykelstier og trafiksikkerhed. Ofte lægger man kun mærke til ændringsforslagene, men tidligere besluttede initiativer har også været vendt og drejet – og her var der enighed blandt forligspartierne om at fastholde kursen.

Med indvielsen af kunstgræsbanen i Ganløse er kunstgræsprojektet ved vejs ende i denne omgang. Det er måske det største sundhedsprojekt Egedal har sat i gang i vor korte levetid. Børn, unge, voksne og ældre bevæger sig året rundt fra morgen til sen aften på det indbydende tæppe.

Det næste projekt er at anlægge motionsøer i Egedals bysamfund. Stenløse Syd er afsluttet – flot – og snart får Egedal By én ved det nye rådhus. I 2015 bliver der anlagt en tredje i Smørum ved Idrætscentret. Den koster ca. 250.000,- kr. Det er utroligt, at ikke alle partier i Egedal bakker op om motion og folkesundhed til faktisk beskedne midler, men fin opbakning fra forligspartierne. Tak. Det bliver spændende at se, hvor den næste placeres i 2016!

Stenløse Kulturhus åbner dørene i 2015.  Det vedtagne budget gør det muligt at komme i gang med de anlægsaktiviteter, der er nødvendige for forvandlingen fra rådhus til kulturhus. Der bliver også bibliotek – et åbent bibliotek som i Smørum og fra 2015 i Ølstykke med en åbningstid på 72 timer om ugen. Kostpris 441.000,- afsat i næste års budget

Der er ikke længere afsat et bestemt beløb til en ny daginstitution i Smørum, men lad jer ikke narre. Den kommer! Af budgettekniske årsager er beløbet taget ud, og der er skrevet en tekst i forligsaftalen, som sikrer en grundig undersøgelse, ligesom vi skal have fokus på at belåne de anlæg, hvor det er muligt, så der vil være penge til institutionen i 2017. De Konservative er sammen med andre børnevenlige partier gået forrest – og vi – som de – giver ikke op. En kommende ny institution i Smørum er en forudsætning for forliget.

De Konservative havde mere end gerne set en sænkning af personskatten eller dækningsafgiften. Der blev foretaget flere beregninger. Men prisen på den kommunale service var for stor – og ville sænkningen være bæredygtig fremover? De Konservative ville ikke lave besparelser på børne-, skole-, ældre- og fritidsområdet, som var eneste mulighed for en finansiering af en skattenedsættelse. Desuden er der skræmmende eksempler fra vore nabokommuner på, hvordan en ellers sikker økonomi let kan skride – og det ønsker De Konservative i Egedal ikke. Men forligspartierne har skrevet skattespørgsmålet ind i aftalen. Det må være en kommunal forpligtelse hvert år at se på sammenhængen mellem skatte- og afgiftsniveau og den service, kommunen yder.

Det er uforståeligt, at ikke samtlige partier bakkede op om forliget. Der var en god og bred dialog hele vejen, men når man ikke vil anvise konkrete besparelser ved en skattenedsættelse, kan man ikke blive taget alvorligt. Vi håber, at Liberal Alliance med tiden vil få indsigt i den kommunale økonomi, så de kan argumentere for deres økonomiske synspunkter – og anvise konkrete veje.

Men tak til de øvrige kolleger for godt samarbejde og for at fastholde kursen. Tak til administrationen for en bundsolid og engageret indsats – og med disse ord indstiller De Konservative budgetforslaget til endelig vedtagelse.

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.