Løber Venstre fra aftale om daginstitution?

Socialdemokraterne og De Konservative har siden 2010 bakket fuldt og helt op bag samtlige budgetforlig uden at stille spørgsmål ved det aftalte. Det har også været tilfældet med de øvrige forligspartnere. Men med Venstres Bo Vesths indlæg i lokalaviserne øjner man en ny holdning til budgetforlig. Han stiller spørgsmålstegn ved forliget og udstiller Socialdemokraterne og De Konservative som snublende og lovende uden bund. Det er nok udtryk for, at Venstre ikke ønsker en ny institution i Smørum på trods af at partiet tidligere har bakket op om nye institutioner i samtlige større bysamfund i Egedal.

Det har været en fast bestanddel af forligene, at der skal bygges en ny institution i Smørum og der har været afsat 40 mio. kr. Det har været helt afgørende for Socialdemokraterne og De Konservative at få en ny miljø- og energirigtig institution for at tiltræde forligene. Det ved de fleste i Byrådet. Vi gik med til at fjerne beløbet i år, fordi vi med de store anlægsudgifter til blandt andet rådhus og sundhedshus vil sprænge den tilladte ramme. Det var ren budgetmæssig teknik, men det blev fastholdt under hele forhandlingen, at vi skulle have institutionen i Smørum.

Hvorfor denne stædighed fra Socialdemokraterne og De Konservative? Fordi det er urimeligt at børnefamilierne i Smørum med jævne mellemrum må erfare, at deres børn skal passes i midlertidige pavillioner, og hvor der nu er plads. De kunne så blive placeret der, indtil der var plads i institutionerne. Og det er en kendsgerning, at flere af de ældre institutioner i Smørum er godt nedslidte. Det er ikke godt nok for hverken børn, forældre eller medarbejdere.

Socialdemokraterne og De Konservative har lovet den nye institution i Smørum, og den er aftalt med Venstre. At vi skal bygge den mest hensigtsmæssige kræver altid en grundig undersøgelse. Den bliver nu sat i gang, så vi kan få opført den længe ventede institution. Hvis Venstre har andre planer, bør de sige det højt og tydeligt under valgkampene, budgetforhandlingerne og til borgerne i Smørum.

Ib Sørensen (A)
Socialdemokraterne

Jens Jørgen Nygaard (C)
De Konservative

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.