Rundtosset rundkørsel

Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget

Jeg har i mine mange år som politiker i Ledøje-Smørum og Egedal sjældent fået så mange henvendelser som efter at den nye rundkørsel Smørum Parkvej/Skebjergvej er blevet åbnet. Det er bekymrende, at så mange borgere bliver voldsomt generet, når de skal på arbejde om morgenen, fordi trafikken igennem rundkørslen er så stor, at bilister fra Søagerskolesiden ikke kan komme ind i rundkørslen, men må vente i mange og lange minutter. Der har også været nogle voldsomme kødannelser i myldretiden, og hvad vil der ske, når vejen gennem golfbanen bliver åbnet – med endnu flere biler ind i rundkørslen fra nord?

Det er helt uforståeligt, at Vejdirektoratet har nedlagt de dobbelte vejbaner i højre side af Smørum Parkvej og Skebjergvej. Det gav et rimeligt flow, når der blev grønt lys. Med den snævre vejbane i rundkørslen tager det tid for alle køretøjer at komme ind og ud af den. Jeg tør slet ikke tænke på et uheld i myldretiden. Så kan man godt forberede sig på lang tids venten, for det er umuligt for to biler at passere hinanden.

Vejdirektoratet burde have overvejet, hvorfor Ledøje-Smørum Kommune havde de dobbelte vejbaner i højre siderne af krydset. I stedet synes det nye anlæg kun at være anlagt for at få biler hurtigt til den nye motorvej, og de biler, der kommer fra vest mod Ballerup kan pænt vente til myldretiden er stilnet af. Det er ikke ordentlig trafikplanlægning.

Jeg har naturligvis allerede drøftet situationen for formanden for Teknik & Miljø, Peter Hansen, og han var hurtigt ude for at se på forholdene. Han har inddraget forvaltningen, så den kan orientere Vejdirektoratet om de uhensigtsmæssige forhold.

Det er mit håb, at Vejdirektoratet hurtigst muligt får tilrettet rundkørslen og højresvingene ud af den, så det ikke fortsat bliver en daglig trafikprop og gene i myldretiden for de aktive borgere i Ledøje-Smørum på vej til arbejde.

Vejdirektoratet ser ud til at have erfaret, at der er problemer. I hvert fald har man kunnet læse på deres hjemmeside, at de lige vil følge udviklingen og se om rundkørslen kan klare presset. Vejdirektoratet har vel allerede fået svaret: Det kan den ikke!

This entry was posted in Jens Jørgen Nygaard, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.