Det fremtidige behov for plejeboliger i Egedal

Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem

Danmarkshistoriens største årgange fra årene lige efter 2. Verdenskrig har efterhånden nået pensionsalderen, og mange netop fra disse årgange bosatte sig i deres yngre dage i vore lokale områder.

Det bevirker, at vi i dag i Egedal har rigtig mange ”unge” ældre, som i løbet af det næste tiår bliver ”ældre” ældre med de følgevirkninger det kan få for såvel den enkelte som for vort fællesskab, kommunen.

For os konservative er det vigtigt at sikre, at vi i Egedal løbende kan imødekomme det voksende behov for plejeboliger, som uvægerligt følger med den ændrede aldersstruktur, hvor antallet af borgere over 85 år stiger fra godt 300 til omkring 1200 personer.

Derfor står vi aktivt bag kommunens udbygningsplan, som er illustreret i diagrammet nedenfor. Strategien er i hovedtræk, at de nuværende 122 plejeboliger suppleres med 72 boliger i Egeparken, der for tiden er under opførelse tæt ved det nye rådhus, og der næst skal 41 boliger i Damgårdsparken med støtte fra Landsbyggefonden ombygges til 48 nye tidssvarende boliger, så vi i de kommende år på en god måde kan dække det forventede behov, som er vist med den stigende røde pil i diagrammet.

Link til indlæg

 

This entry was posted in Erhard Filtenborg, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.