Fokus på kerneopgaverne

Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem

”I min tid som kommunalpolitiker blev jeg så træt, hver gang vi nedsatte endnu enarbejdsgruppe eller skrev endnu et visionspapir. Hvem læser det?” Et citat frapartiformand Søren Pape, som i tidsskriftet ”Danske Kommuner” sammen med andrepolitiske ledere netop er blevet interviewet om deres kommunalpolitiske holdninger, og personligt noterede jeg med tilfredshed Søren Papes udtalelser.

De falder nemlig i tråd med synspunkter, jeg selv gjorde gældende på et byrådsseminar i april, hvor kommunaldirektøren spurgte til hvilke opgaver, vi gerne vil have fremmet. I overensstemmelse med Søren Pape gav jeg udtryk for, at vi især bør prioritere de kerneopgaver, som kommunen først og fremmest er sat i verden for at løse: børnepasning, skole, ældreomsorg, fritidstilbud, samt vedligehold af veje og stier m.m.

Sikre disse områder en god og ordentlig standard, frem for at bruge mange ressourcer på nye fancy projekter, som er mindre relevante for borgernes dagligdag, om end de kan være sjove og interessante for udviklingskonsulenter og andre at beskæftige sig med. Jeg vægter således familier, der er glade og tilfredse med at bo i Egedal, højere end ”globale innovationsfestivaler” o.l., som skal sætte kommunen ”på landkortet”, mens borgerne falder i hullede fortovsfliser, der ikke er råd til at udskifte.

”Vi er kommet alt for langt ned ad new public management-vejen” siger Søren Pape, som mener, der er alt for mange høvdinge og for få indianere i den offentlige sektor.

Denne opfattelse deles af chefredaktør for weekendavisen, Anne Knudsen, som har anført, at der bliver flere og flere til at lede og administrere færre og færre af de ansatte, der står for kommunernes ydelser. Redaktøren, som altid er klar og kontant i mælet, skriver: ”Der skal innoveres og faciliteres og konsulteres og kortlægges og indkaldes til inspirations-, forandrings-, sammenlægnings, struktur-, strategi- og Gud ved hvilke andre møder, hvor disse forandringsagenter fremlægger planer for fremtiden, slagord og andet godt, som de enten selv har kogt sammen eller købt i dyre domme i diverse konsulentfirmaer.”

Synes jeg kan genkende noget af det!

En påmindelse om som folkevalgt – i samarbejde med den kommunale organisation – primært at se på borgernes basale behov.

This entry was posted in Erhard Filtenborg, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.