Et par vigtige spørgsmål fra et medlem…

Af Jens Jørgen Nygaard (C), 1.viceborgmester
fmd. for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal

Et af vore aktive medlemmer rettede henvendelse til mig vedr. Egedals udgifter til udligningsordninger og flygtninge. Forvaltningen har nu besvaret de stillede spørgsmål, som må siges at have bred interesse.

Udligning

Egedal er en mere end pæn bidrager til den samlede kommunale udligning (inkl. bidrag til indvandrere m.v.). Hele 148.236 mio. kr. af kommunens skatteindtægter bliver fordelt blandt andre kommuner. Derfor kan man sjældent sammenligne en kommunes skatteindtægter og den service, som ydes. Den kommunale udligning skal i dag fordele få såkaldte rige kommuners skatteindtægter, så der ikke bliver al for stor forskel på den kommunale service i Danmark. Det forunderlige må dog siges at være, at man ofte erfarer, at modtagerkommunerne kan have et betydeligt større forbrug og udbud af services end de få kommuner, der skal betale. Det kaldes populært overudligning, og det ser ud til fortsat at være en realitet, selv om det for mange synes noget urimeligt. I hvert fald har Dansk Folkeparti meldt ud, at de godt kunne overveje at stille nye krav om øgede indbetalinger fra de ”rige” kommuner som Egedal!

Udgifter til flygtninge i Egedal 2016

Den største kommunalpolitiske opgave i min tid er helt uden sammenlægning den store opgave med at skaffe boliger og job til de mange flygtninge, som Egedal Kommune skal tage imod. I novembers byrådsmøde blev der bevilget 13,1 millioner til 63 flygtningeboliger: 13 i Bavnehøj, Slagslunde, 20 boliger i Langekær, Ølstykke 20/35 boliger i Sandbjergcentret i Stenløse og 10 boliger ved Byparken i Smørum. Boligerne bliver opført/ombygget i 2015-16.

Tidligere var det især staten, der finansierede udgifterne til flygtninge. Men sådan er det desværre ikke mere. Egedal får en nettoudgift på opgaven på 36,2 mio. kr. Derudover skal betales 10,6 mio. kr. ekstra i udligning til andre kommuner på grund af antallet af indvandrere i landets kommuner og det nævnte beløb til boliger (6,5 mio. kr. i 2016).

Når vi taler om udligning og flygtninge er det altså ikke småpenge, vi taler om. Udligningsmidlerne kender vi ved budgetlægningen, så de ikke får konsekvenser for budgettet, men den kommunale udgift til boliger og jobs til flygtninge skal naturligvis findes blandt Egedals øvrige opgaver. Det betyder besparelser, og en så stor udgiftspost vil afspejle sig i Egedals udgifter til daginstitutioner, skoler, ældre m.v. såvel som i andre kommuner, der modtager flygtninge.

Det har været en glæde at alle partier er gået til opgaven uden at gå efter billige points m.v. ved at stemme imod budgettet. Alle har været med til at løse den store opgave med ansvar og engagement. Det er noget vi skal, og så får vi opgaven løst. Men det er forståeligt, at mange borgere ikke kan forstå de besparelser, der løbende bliver foretaget. Men problemet er såre simpelt: Egedal får pålagt flere og flere udgiftstunge opgaver – uden at indtægterne kan følge med. Men omvendt er det også en fornøjelse at opleve, hvor mange frivillige, som har engageret sig i at give de nye Egedal-borgere en god start i kommunen. Det gør godt – både menneskeligt og økonomisk. Tak for det.

This entry was posted in Forside, Jens Jørgen Nygaard, Ricky Kofoed-Madsen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.