Omprioriteringsbidraget tryner kommunerne!

Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og
Planudvalget i Egedal Kommune

Den officielle danske ordbog blev i november beriget med nye ord som for eksempel: djøfisering, regeljungle og øvdag. Ved næste opdatering kan vi sikkert finde et forkætret nyt udtryk, nemlig ordet omprioriteringsbidrag!

Som politisk interesserede vil vide, dækker dette nyskabte – og måske umiddelbart tilforladelige – ord over et diktat fra regeringen om at den kommunale serviceramme reduceres med én procent hvert år til og med 2019. Det svarer til, at kommunerne årligt skal spare 2,4 milliarder kr.

I 2016 vil regeringen dog føre 1,9 mia (af de 2,4 mia man inddrager) tilbage til kommunerne ud fra regeringens egen prioritering. Man fodrer med andre ord hunden med dens egen hale. Kommunerne får lov til at skære, mens det er Christiansborg, der får lov til at dele det ud som gaver.

Kommunernes Landsforening udtrykker det således i sin lederspalte:”..Hvis lokalpolitikerne fremover skal tage alle tæskene i budgetlægningen for, at landspolitikerne kan sole sig i mediernes rampelys foran glasdøren i forbindelse med finansloven, så risikerer det lokalpolitiske ejerskab og engagement at forsvinde. Og det vil give en dårligere og mindre effektiv offentlig service”.

KL-bladets redaktør skriver sørgmuntert, at han til familiens julefrokost vil udsætte gæsterne for et lille rollespil, mens de endnu kan sige ordet ”omprioriteringsbidrag” – ”Iført min regeringshat indleder jeg ganske enkelt med at sige, at der skal fjernes en del af maden. Så kan et par af gæsterne tage mad og drikkevarer ud for næsen af de andre. Der bliver brok. Men lidt senere kommer jeg tilbage og deler småkager ud, så skal de nok blive glade igen. Og så sætter jeg mig i baggrunden og lader som om, jeg dybest set ikke har noget med det at gøre”.

Men alvorlig talt, så kan den påtvungne lavere kommunale serviceramme ikke undgå at ramme den lokale kernevelfærd. I forvejen stiger antallet af ældre med stormskridt og der er i kommunerne tillige store og voksende udgifter til flygtninge. Således kan jeg oplyse, at der i Egedal kommune i 2016 er budgetlagt med ialt 61 mio kr. til flygtninge hvoraf 25 mio kr. bliver dækket af staten og 36 mio kr. skal bæres af Egedal selv.

This entry was posted in Erhard Filtenborg, Forside, Ricky Kofoed-Madsen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.