Værdighedspolitik for ældreplejen

Af Erhard Filtenborg, byrådsmedlem i Egedal for Konservative:

I fjor indførte regeringen et såkaldt »Omprioriteringsbidrag«, som dækker over, at landets kommuner hvert år samlet skal reducere deres service med 2,4 milliarder kroner, hvilket i Egedal blandt andet medførte en række mærkbare besparelser på ældreområdet.
Jeg skal ikke blande mig i taldiskussionen mellem borgmesteren og formanden for Seniorrådet, men rådet har naturligvis en legitim ret og nærmest pligt til at reagere kritisk på nedskæringer på ældreområdet, som rådet finder for voldsomme eller forkert prioriteret i forhold til for eksempel en tvivlsom innovationsfestival.

Nu vil regeringen imidlertid føre nogle af de beslaglagte penge tilbage til kommunerne med en milliard kroner til en »værdighedspolitik«, og det lyder jo positivt, selv om man altså fodrer hunden med dens egen hale. Kommunerne får lov til at skære ned ved budgetlægningen, mens landspolitikerne efterfølgende får lov til at dele gaver ud..

I Egedals budget blev ældreområdet beskåret med 15,4 millioner kroner, og vi får nu 6,3 millioner kroner tilbage fra staten til udformning af en værdighedspolitik i ældreplejen, som skal vedtages i byrådet inden 1. juli i år. Ministeriet nævner selv fem områder, der som minimum skal beskrives: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

I Social- og Sundhedsudvalget har jeg foreslået, at vi blandt andet støtter os til et forslag fra Dansk Sygepleje Råd, FOA og Ældre Sagen, ligesom Seniorrådet og Handicaprådet i sagens natur vil blive inddraget i udarbejdelsen af en lokal værdighedspolitik.
Frederiksborg Amtsavis – E-avis, Debat Egedal – 27. januar 2016

This entry was posted in Erhard Filtenborg, Forside. Bookmark the permalink.

Comments are closed.