Tilliden skal tilbage i Egedal!

Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport og kultur. Vi skal have en sikker ældrepleje.

Der er netop offentliggjort en undersøgelse blandt alle landets kommuner. Det er ikke god læsning for Egedal. Borgernes tilfredshed med den kommunale service ligger i Egedal på 52 pct. Gennemsnittet er 63 pct, og Gentofte topper med 80 pct.

I Furesø kommune vil 95 pct. anbefale andre at bo i kommunen. Det er en klar topplacering. I Egedal er vi nummer fire fra bunden. Kun 75 vil anbefale andre at bosætte sig i Egedal.

Det er tid til et systemskifte. Det er tid til, at tilliden vender tilbage i Egedal. Vi skal have mere fokus på de centrale kerneområder. Efter år, hvor der har været alt for meget fokus på at få bygget Egedal Rådhus og at få profileret Egedal med en masse projekter uden nytteværdi, er der behov for, at vi vender os mod det væsentlige. Borgernes dom har været entydig. Kommunen har ikke gjort det godt nok. Og de gode historier, som der også er mange af, drukner i de dårlige.

Vi konservative vil have fuldt fokus på velfungerende skoler og gode daginstitutioner i den kommende budgetperiode. Vi skal finde de midler, der er nødvendige for, at dette kan sikres. Her hjælper borgmesterens dialog om forventningsafstemning om serviceniveau ikke. Her hjælper heller ikke borgmesterens udtalelse om, at Egedal bruger 45 mio. kr. for meget på skolevæsenet. Det er der vist ingen, der kan genkende blandt børn, forældre eller ansatte.

Vi konservative har altid haft borgerne i centrum. Det vil vi også have i de kommende budgetforhandlinger.

This entry was posted in Forside, Niels Lindhardt Johansen, Ricky Kofoed-Madsen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.