Nye tal: Egedal er blevet bedre til flygtninge – og dårligere til arbejdsløse

Udvalgsformand er samlet set tilfreds med nye nøgletal fra DA

Der er både ris og ros til Egedal Kommune at spore i nogle nye nøgletal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop har offentliggjort.

De viser, at kommunen er blevet dårligere til at få dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse efter nyledighed. Tallene viser en andel på 33 procent, og det er væsentligt lavere end for et år siden, hvor andelen var 38 procent.

Men til gengæld har kommunen løftet niveauet for andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er jobparate, til nu 51 procent.

Det er væsentligt højere end for et år siden, hvor andelen kun var 23 procent, fremgår det af DAs konklusioner.

Som umiddelbart mest positivt ligger kommunen højt i vurderingen af, om flygtninge er klar til arbejdsmarkedet.

Andelen af personer på integrationsydelse under integrationsprogrammet, der er vurderet jobparate, er 79 procent. Også andelen, der er kommet i aktivering ved virksomhedrettede tilbud ligger højt på 59 procent.

Begge andele er de højeste blandt sammenlignelige kommuner i regionen.

Godt samarbejde

Forelagt tallene lader Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, forstå, at hun mener de samlet set ser positive ud.

Faldet i andelen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i beskæftigelse efter nyledighed, bekymrer hende ikke:

“Dette kan forklares med, at en langt større andel af kontanthjælpsmodtagerne vurderes at være jobparate end gennemsnittet blandt kommunerne, og at kommunen ligger højt i vurderingen af, om flygtninge er klar til arbejdsmarkedet. Alt andet lige vil en højere vurdering af arbejdsmarkedsvurderingen medføre en større andel af nyledige, der ikke når ud på arbejdsmarkedet inden for tre måneder”, siger Charlotte Haagendrup.

“Jeg glæder mig over, at Egedal Kommune ligger højt i vurderingen af, om flygtninge er klar til arbejdsmarkedet. Næsten otte ud af ti flygtninge er således vurderet jobparate. Samtidig er andelen af flygtninge, der er kommet i virksomhedsrettet tilbud knap 60 procent, og vi ligger derfor i top blandt kommunerne i regionen. Dette er blandt andet resultatet af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem Jobcenter Egedal og virksomhederne, som udviser stort socialt ansvar med denne indsats.”

Hun fremhæver også, at den frivillige indsats på flygtningeområdet har haft stor betydning.

This entry was posted in Charlotte Haagendrup, Forside. Bookmark the permalink.

Comments are closed.