Lukning af kulturhuse kan påvirke de unge

I forbindelse med de kommunale besparelser, har administrationen valgt at oprette et kommissorium der konsekvent vil ramme vores kulturhuse. Lukninger af eksempelvis Græstedgård, og Ølstykke Bibliotek, vil påvirke borgernes muligheder for at dyrke deres interesser. Her er det blandt andet de ældre som rammes af reduceringen.
Derfor stiller jeg mig skeptisk på de unges vegne – for skal man nu til at kæmpe om de samme faciliteter i kommunen, fordi man begrænser de ældres muligheder til et aktivt foreningsliv? Efterspørgslen bliver jo foreløbigt ved med at være den samme men pladsen bliver trængt i takt med, at man sammenslutter og nedlægger historiske kulturhuse. Det er jo i forvejen noget som skaber god livskvalitet for borgerne, og jeg ønsker en kommune med rige facilitetsmuligheder for alle – ikke at man skal kæmpe mod andre medborgere for at kunne opretholde sine fritidsinteresser.

Mathias Guhle Nielsen
Byrådskandidat C-Egedal
Lisevej 3, 3660 Stenløse

This entry was posted in Lars Falk Hansen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.