Konservative er med i budgetaftale

fter omkring 20 timers forhandlinger over den sidste måned er der indgået en aftale om Egedals budget for 2018. Den konservative forhandler Niels Lindhardt Johansen udtrykker stor tilfredshed med , at alle de politiske partier i byrådet er med i aftalen.

”Der er tale om et bredt budget, hvor der har været enighed mellem partierne om, at borgerne ikke skulle have forringelser i serviceniveauet. Der er ikke blevet rørt ved kommunens kerneområder. Der er endda blevet plads til en stor forøgelse i normeringerne i daginstitutionerne. 20 nye medarbejdere skal være med til at skabe bedre børnehaver og vuggestuer. Også på socialområdet gennemføres en stor udvidelse, idet der oprettes et nyt dagbehandlings- og skoletilbud til børn med særlige behov, og der etableres klubtilbud for psykisk udviklingshæmmede.”

”Ja, og så er vi fra konservativ side meget glade for, at det nu er endeligt besluttet, at der skal etableres en ny daginstitution i Smørum. Arbejdet går i gang, så snart budgettet er vedtaget i midten af oktober, og vi ser frem til at åbne institutionen i 1. halvår 2020, siger Niels Lindhardt Johansen, og fortsætter: ”Vi har i flere år kæmpet for at forbedre institutionsforholdene i Smørum , og nu er det lykkedes, og endda i enighed.”

”Fra konservativ side er vi også glade for,
at der over de næste to år afsættes næsten 2 mio. kr. til trafiksikkerhed. Vi tænker, at det vil være en god ide at anvende en del af disse midler til trafiksikkerhed ved skolerne.
at der etableres cykelsti på Krogholmvej i 2018 , og at der i 2020 og 2021 afsættes 10 mio. kr. i alt til nye cykelstier. Partierne vil også se på yderligere midler til cykelstier og trafiksikkerhed, når der kommer indtægter til kommunen fra salg af jord og bygninger.
at flextur-systemet fortsætter som supplement til busser og tog
at klubberne får kompensation for tidligere besparelse

Fra konservativ side er vi derimod ikke så glade for, at vi har måtte skrue ned på omfanget af energirenoveringer og have en lidt langsommere bygningsvedligeholdelse. En tiltrængt forbedring på kultur- og fritidsområdet blev der heller ikke plads til. Men det har været en nødvendig pris for at kunne undgå serviceforringelser på de varme hænder.” ”Desværre giver budgettet heller ikke den langsigtede økonomiske stabilitet, som vi kunne ønske os”, slutter den konservative forhandler.

For den konservative formand for kultur- og erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup er det meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at få afsat midler til en væsentlig forbedret erhvervsservice. ”Jeg glæder mig til at gøre det lettere at være erhvervsdrivende i Egedal. Jeg er sikker på, at vi med denne styrkede indsats vil rykke mange pladser frem på erhvervslisten over kommunernes erhvervsklima.”

This entry was posted in Forside, Niels Lindhardt Johansen, Nyt fra byrådsgruppen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.