2014-05-06: Møde med Josefine Kofoed Christiansen

I forlængelse af opstillingsmødet den 6. maj var Josefine Kofoed Christiansen, der er nr. 2 på den konservative liste til EP-valget, indbudt som oplægsholder.

Vi fik et inspirerende og engageret oplæg og derudover svar på en række spørgsmål fra salen. Josefine har blandt andet i sin valgkamp valgt at focusere på kriminalitet.  Det skyldes, at 50% af indbruddene i vort område begås af østeuropæere, så problemet kan kun løses gennem et internationalt samarbejde.  Det kan f.eks. ske ved at afsoning allerede ved en dom på en måned eller mere skal afsones i eget land, i dag er grænsen 6 måneder.  Her skal vi presse de østeuropæiske lande til at tage imod deres egne kriminelle.  De Konservative har også fremsat et beslutningsforslag om, at straffen for udviste, der kommer tilbage og begår ny kriminalitet, skal fordobles.

Spørgsmålet om de fire forbehold blev ligeledes berørt.

Her er spørgsmålet om unionsborgerskab ikke længere interessant, da det er løst med Lissabon-traktaten.  Forsvarsforbeholdet bør afskaffes hurtigst muligt.  På længere sigt skal Euroforbeholdet også afskaffes, men der mangler en afklaring på bankunionens udformning.  Det skal være en union, der peger fremad, så vi ikke kommer til at hæfte for fortidens uansvarlige økonomiske politik i andre lande. En afskaffelse af retsforbeholdet betyder, at vi ikke længere kan have en selvstændig asylpolitik.  Det vil være betænkeligt, da vi selv er bedst til at afgøre, hvor mange flygtninge vi kan integrere.  Derfor vil det være bedre med en såkaldt opt-in model, hvor vi kun samarbejder om de områder af retsområdet, som vi selv ønsker.

Også energi- og klimapolitik blev omtalt. Det er grænseoverskridende problemer, så det er derfor vigtigt med fælles langsigtede løsninger, specielt i den nuværende situation, hvor Rusland måske vil lukke for en stor del af vort gasforbrug.

Det samme gælder erhvervslivet. Det er vigtigt at give de europæiske virksomheder bedre vilkår, herunder mindre administrativt bøvl.  Det europæiske patent vil gøre det både nemmere og billigere at få patent på opfindelser i hele Europa, hvilket vil være til gavn for specielt mindre og mellemstore virksomheder.  Det fælles patent vil også betyde, at såvel ansøgning som eventuelle retssager altid kan føres på dansk.  Et andet tiltag, der vil være til gavn for virksomhederne, er en kommende frihandelsaftale med USA.  Den forventes at kunne være på plads om en 3-4 år og skabe omkring 70.000 danske arbejdspladser.  Det store problem er fødevaresikkerheden, der er højere i EU end i USA, hvor f.eks. klorbehandlede kyllinger er tilladt.

Endelig redegjorde Josefine for partiopdelingen i EU-parlamentet, hvor de to store grupper er den socialdemokratiske og den konservative (EPP-gruppen).  Al lovgivning i EU-parlamentet kræver samarbejde mellem de to grupper, hvorfor det er meget vigtigt med fortsat konservativ repræsentation.  Såvel Venstre som Dansk Folkeparti er medlem af små grupper med ringe indflydelse.

EM.

 

Comments are closed.