Det vil vi

Det vil De Konservative i Egedal

Handlekraft, visioner og sund fornuft. Samarbejde. Tæt på dig og dine. De Konservative vil værne om den enkelte borgers og families frihed fra offentlig indblanding i privatlivet. Og vi vil vægte det personlige ansvar – ansvaret for eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden og for fællesskabet.

Men som konservative mener vi også, der skal være effektiv og fleksibel offentlig omsorg og hjælp til dé, der har reelt behov. Både i offentligt og privat regi.

Gode vilkår for børnefamilierne og en velfungerende folkeskole er afgørende for at ruste nye generationer bedst muligt til fremtiden. For De Konservative er dette således vigtige mærkesager.

Meningsfyldte fritidstilbud, og et levende idræts-, kultur- og foreningsliv skaber sammenhold, glæde og fællesskab. Derfor skal vi støtte det frivillige arbejde og fortsat sikre gode vilkår og rammer for de aktive.

Driftige og velfungerende virksomheder skaber indtjening og lokale arbejdspladser – en fordel for os alle. Som konservative ønsker vi, at det lokale erhvervsliv skal sikres bedst mulige vilkår, så vi både bevarer og tiltrækker nye virksomheder til kommunen. Og vi vil støtte og fremme det private initiativ mest muligt.

Vi skal være en grøn kommune, og vi skal værne om kommunens store landskabsmæssige værdier og vore mange historiske lokalmiljøer. Men vi skal også sikre os, at nye miljøkrav indføres i et tempo og under former, der er rimelige for de berørte borgere og virksomheder.

Som konservative er det vores grundlæggende opfattelse, at kommunen skal være til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Kommunen skal yde dén service, borgerne og virksomhederne har brug for, og den skal i løbende dialog med borgerne udvise imødekommenhed overfor deres synspunkter og behov.

Skatte- og afgiftsstigninger skal derfor også holdes nede på et absolut minimum, og kommunen skal have en sund økonomi, hvor tæring sættes efter næring.

Comments are closed.