Ricky Kofoed-Madsen

 

Ricky Kofoed-MadsenPersonlige data

Bopæl: Ølstykke Nord

Alder: 46 år

Gift

Beskæftigelse: IT Arkitekt / Rigspolitiet

Fritid:    Kontaktforældre Hampelandsskolen

Næstformand Ung Egedal

Bestyrelsesmedlem Konservative Vælgerforening Egedal

 

 

Politiske mærkesager

Folkeskolen

I gennem de sidste mange år, har jeg haft stor kontakt med Folkeskolen i Egedal kommune. Jeg har være med i diverse kontraktforældreråd, er med i Skolebestyrelsen i Distrikt Ølstykke og er næstformand i Ung Egedal.
Igennem disse kontaktflader har jeg fra første hånd observeret hvilke udfordringer – og styrker – der findes indenfor Folkeskolen i Egedal.
Vores Folkeskole er vigtig. Og vores daginstitutioner er vigtige.
Det er vigtigt, at der afsættes de fornødne ressourcer så tidligt som muligt. Forebyggelse er både bedre og billigere end helbredelse.
Der har været diskuteret meget omkring Folkeskolen i Egedal. Ingen tvivl om, at Folkeskolen har været udsat for et massivt pres siden den nye skolestruktur. Det vil være et af mine mål, at give Folkeskolen FRED i en periode.
Et andet mål vil være, at kigge på normeringerne i vores institutioner. Det skal sikres, at der er de fornødne ressourcer til at fange udfordringer i tide. Det koster mindre på den lange bane, at lave en tidlig indsats.
Og sidste men ikke mindst – og absolut det sværeste. Kommunens økonomi skal hænge sammen.

Erhverv

Egedal skal fortsat have fokus på at tiltrække erhvervsvirksomheden. Både store og små. Antallet af lokale arbejdspladser skal forøges.

Politisk samarbejde

Indgå i konstruktive og åbne dialoger. Undgå blokpolitik.

Ansvarlighed

Det er vigtigt at holde fokus på, at Egedals økonomi skal være så stærk som mulig. Der skal sikres en konstant balance mellem indtægter og udgifter.

Mere info: LinkedIn – Facebook

Tilliden skal tilbage i Egedal!Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport … Continue reading
Omprioriteringsbidraget tryner kommunerne!Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Planudvalget i Egedal Kommune Den officielle danske ordbog blev i november beriget med nye ord som for eksempel: djøfisering, regeljungle og øvdag. Ved næste opdatering kan vi sikkert finde et forkætret … Continue reading

Comments are closed.